Werking van Doek vzw als artistiek en ambachtelijk textielplatform

Register van Inspirerende Voorbeelden


DOEK vzw is een textielplatform met een ambachtelijke en artistieke werking van én voor een meerstemmige community van vormgevers, kunstenaars, makers, sociologen, filosofen. Door de veelzijdigheid van textiel centraal te zetten is de werking van DOEK transdisciplinair en sectoroverschrijdend. Deze experimentele vorm van werken op de snijlijn tussen kunst, erfgoed, design en ambacht werd in 2020 genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de minister van Cultuur op het Register geplaatst voor drie jaar.

Wat & hoe 

DOEK vzw is een textielplatform van én voor een meerstemmige community of practice. DOEK verenigt een artistiek, ambachtelijk en maatschappelijk netwerk rond textiel om zo praktijkontwikkeling en kennisoverdracht na te streven. Textiel staat niet louter als materie centraal, maar wordt beschouwd als een verbindend weefsel dat een venster naar anderen vormt. Als materie speelt textiel immers een rol in ieders leven. Vanuit die notie verbindt en activeert DOEK een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties met uiteenlopende expertises, vaardigheden en achtergronden: van anderstalige nieuwkomers en jongeren tot fashion professionals, van kunstenaars en antropologen tot erfgoedbeheerders of textielinnovators. 

In de werking van DOEK staat ontmoeting centraal. Het textielplatform heeft dan ook de impact van de coronacrisis gemerkt. Zo werd het ontmoeten een virtueel gebeuren. Bij het begin van de crisis werden de Nomadische Ontmoetingsateliers hertaald naar digitale textielblinddates. Ook de Collective Wisdom Sessions vonden dit voorjaar voornamelijk online plaats. Toch geloven ze bij DOEK vooral in het live ontdekken en delen van textiel en kijken ze ernaar uit om weer fysiek samen te komen met hun community en het bredere publiek. 

Waarin zit de kracht van uw initiatief? 

De kracht van onze initiatieven schuilt in onze community. Voor DOEK is textiel steeds verweven met mensen. Tenslotte zijn zij het die textiel maken en gebruiken als expressiemiddel, of als drager van een persoonlijke en gedeelde geschiedenis. Daarom vinden we het belangrijk om steeds mensen centraal te stellen en met elkaar in aanraking te brengen. Door onze focus op mensen hebben we een sterk netwerk opgebouwd en ook heel wat expertise verworven rond (lerende) netwerken en community building.

Wat is uw gouden raad voor anderen? 

In de ontmoetingen die DOEK organiseert streven we altijd naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Wanneer we met mensen samenwerken, vragen we ons steeds af: What’s in it for them? Onze raad aan anderen is om ook die vraag te stellen. Als je mensen in een erfgoed- of artistiek project betrekt, is het belangrijk je af te vragen wat het project voor hen kan betekenen. DOEK gaat steeds uit van de realiteit waarin er meerdere stemmen en talenten zijn.

Onderneemt u nog andere acties waar u trots op bent? Of heeft u plannen voor andere acties? 

Deze zomer vind je ons in het Middelheimmuseum. Van 12 augustus tot 5 september borduren we er een ‘stadsdoek’ of plattegrond van de stad Antwerpen, in samenwerking met MoMu, Atlas en Middelheimmuseum. Onze zomerresidentie in het Middelheimmuseum kadert in een breder artistiek project waarbij Lies Van Assche in en rond Antwerpen op zoek gaat naar textieltalenten en -verhalen. Deze zoektocht wordt op het geborduurde stadsdoek in beeld gebracht. DOEK is een nomadische organisatie. We bewegen ons graag vrij en vestigen ons op tijdelijke locaties om er nieuwe (textiel)ontmoetingen aan te gaan.


Lies, Anna en Iris van DOEK


Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst