Informatie over het beleid in Vlaanderen

Het immaterieel erfgoedbeleid in Vlaanderen kende zijn start in 2006. Dat jaar onderschreef België de visie van UNESCO op immaterieel erfgoed, uitgeschreven in de Conventie van 2003. In 2010 presenteerde de toenmalige minister van Cultuur Joke Schauvliege een toekomstvisie op het Vlaams beleid voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De visienota zette de krijtlijnen uit voor de uitbouw van een vernieuwend beleid, gestoeld op de UNESCO-Conventie. Centraal daarbij staat de erfgoedgemeenschap en het bieden van ondersteuning bij hun erfgoedzorg. Vanaf 2020 wordt werk gemaakt van het actualiseren van de beleidsvisie.

Overzicht

  • Publicatie ‘Het beleid van de Vlaamse Overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed’ (Nl-FR-ENG) (pdf)
  • Visienota ‘Een beleid immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen' (2010) (pdf)
  • Folder 'Borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: perspectieven, beleid en praktijk'. (Eng-Nl-Fr) (pdf)
De publicaties zijn hieronder te downloaden.