Amir en Noa ... Welkom in Mechelen !

Regisseur Michael De Cock, maakte vanuit erfgoed de identiteit van de stad zichtbaar. 
De Mechelse Ommegang werd een feest voor en door iedereen, met respect voor de traditie en het erfgoed, maar ook met aandacht voor de veranderende en diverse samenleving. 
De creatie van nieuwe figuren (waaronder twee nieuwe reuzen Noa en Amir) en de nieuwe kostuums illustreren dit.  

Om de 25 jaar trekt de Hanswijkcavalcade door de Mechelse binnenstad. Die sluit traditioneel af met de Ommegang van een groep figuren, waaronder de reuzenfamilie, het Ros Beiaard en Opsinjoorke. 

Om de 25 jaar! Stel dat je je hele leven in Mechelen woont, dan wil dat zeggen: maximaal vier keer in een mensenleven. 

Maar steeds meer mensen verhuizen en migreren. Inwoners komen en gaan. Bovendien wordt de stadsbevolking steeds diverser. Dat brengt uitdagingen met zich mee op vlak van continuïteit.  

De laatste editie (2013) legde de nadruk op interactie met de Mechelse bevolking. Voor sommige doelgroepen, met name jongeren en nieuwe inwoners, is de Mechelse Ommegang een nieuw gegeven. Het betrekken van deze groepen was dan ook geen evidente opdracht. 


De Mechelse Ommegang 2013 weerspiegelt het hedendaagse Mechelen, waar alle Mechelaars een plaats in vinden. Een participatief traject en verschillende samenwerkingen zorgden voor interactie met en meer betrokkenheid van verschillende bevolkingsgroepen.

Twee nieuwe vriendjes voor de reuzenkinderen. 

Van een grote symbolische waarde, zijn de twee nieuwe reuzenkinderen, Amir en Noa, die in 2013 bevriend werden met de bestaande reuzenkinderen: Janneke, Mieke en Klaaske. 

Amir en Noa werden op 8 juni 2013 officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Mechelen door burgemeester Bart Somers en de kinderburgemeester Salma Abraray.  

Andere acties uit het participatie-traject:


  • De Mechelse bevolking werd opgeroepen om wol te doneren en om zich te melden als kandidaat om samen met de Mechelse Wildbreiers en Stickbitchen te werken aan nieuwe kostuums voor de Ommegangsfiguren. 
  • Saïd Aghassaiy, de Mechelse hiphopper, filmmaker, jeugdwerker, cultureel bemiddelaar … beter bekend als ‘Pita’, herwerkte het reuzenlied en zorgde, samen met studenten van Thomas More Hogeschool, voor een bijhorende videoclip. 
  • Voor de kleuterklas en de lagere school liet Erfgoedcel Mechelen een kamishibai maken. Dat is een Japanse vertelvorm met prenten. Zo leren kinderen, leerkrachten en misschien zelfs enkele ouders de Ommegang kennen. 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst