Cultureel erfgoed in Coronacrisis: resultaten rondvraag in de sector

13 mei 2020

Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) stuurde in de tweede helft van april een enquête uit naar de brede cultureel erfgoedsector in Vlaanderen, om de impact van de Coronacrisis in kaart te brengen. Maar liefst 333 respondenten vulden de bevraging in, wat aantoont dat de problemen ernstig zijn.

 

Organisaties kampen met financiële zorgen, maar evenzeer met het aantasten van de kern van werkingen, de precaire positie van bepaalde professionele categorieën, het al dan niet tijdelijk afhaken van vrijwilligers, etc.
Er kwamen antwoorden van landelijke en niet-landelijke musea, erfgoedcellen, landelijke dienstverleners, vrijwilligersorganisaties, lokale archieven, erfgoedbibliotheken en diverse niet-erkende organisaties met een erfgoedwerking. De gegevens werden anoniem verwerkt. Het gaat immers om een algemene schets, geen benadering voor een specifieke organisatie. 

Het Overleg Cultureel Erfgoed formuleerde na de analyse van de antwoorden enkele gedragen beleidsvoorstellen om de sector uit de crisis te helpen. Daarin staan duidelijke richtlijnen rond veiligheid en termijnen voor heropstart voorop,  maar wordt ook gewezen op de nood op compensatie van reële verliezen en  om het noodfonds in te kunnen zetten ook voor cultureel erfgoed uitgaande van de verliezen; daarbij is ook aandacht nodig voor kleine en kwetsbare praktijken. Er zal de komende maanden bovendien meer worden gereisd in eigen land. Hier ligt een kans voor de overheid om extra in te zetten op promotie van het erfgoedaanbod via het lokaal en regionaal toerisme, en lokale en regionale diensten voor marketing en communicatie.

De volledige resultaten en de beleidsaanbevelingen vind je hier.

 

De impact op immaterieel erfgoed uitgelicht

Werkplaats immaterieel erfgoed verzamelde mee de resultaten, en maakte een diepte-analyse voor de impact op het immaterieel cultureel erfgoed in het veld, die je hier kan lezen.