Werkplaats immaterieel erfgoed in Evaluation Body UNESCO

17 december 2019

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotà zijn begin december 138 lidstaten en nog eens vele honderden NGO’s en experten verzameld voor de 14de editie van het jaarlijkse Intergouvernementeel Comité (IGC) van de UNESCO 2003 Conventie: de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. 

Tijdens deze editie werd Werkplaats immaterieel erfgoed verkozen tot lid van de Evaluation Body. Dat is de twaalfkoppige internationale commissie die alle aanvraagdossiers voor de UNESCO Conventie beoordeelt.  

Ieder jaar worden tijdens de bijeenkomsten van het IGC van de UNESCO 2003 Conventie nominaties voorgedragen voor erkenning en opname op de lijsten in het kader van deze Conventie. De mogelijke lijsten zijn als volgt:
-  de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nood voor Dringende Borging (‘List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding’)
-  ongetwijfeld de meest bekende Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (‘Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity’)
-  het Register van de Beste Borgingspraktijken (‘Register of Best Safeguarding Practices’)
-  en aanvragen voor Internationale Ondersteuning (‘requests for International Assistance’).

Voorafgaand aan de bespreking en beslissing door het IGC worden alle aanvragen voor evaluatie en advisering voorgelegd aan een adviescommissie, ‘Evaluation Body’ geheten.

De internationale Evaluation Body van de UNESCO 2003 Conventie is samengesteld uit 12 leden, die aangesteld worden door het IGC voor een termijn van 4 jaar (naar de Operationele Richtlijnen §27). Meer specifiek wordt er in de Evaluation Body vanuit de 6 verschillende geopolitieke regio’s dus enerzijds telkens 1 expert tot lid aangeduid als vertegenwoordiger vanuit de lidstaten en wordt er anderzijds telkens 1 NGO als lid benoemd.

Werkplaats immaterieel erfgoed werd door de Vlaamse Gemeenschap en bij uitbreiding de Belgische Staat als kandidaat voorgedragen aan alle landen binnen de groep "Western European and North American States" en weerhouden voor verkiezing in de internationale procedure. Per Groep kunnen maximaal 3 kandidaturen worden voorgedragen, waaruit vervolgens het Intergouvernementeel Comité het betreffende NGO-lid verkiest via geheime stemming.