Visie

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. We zetten ons in om de kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en divers samenleven tevoorschijn te halen en te versterken. Wij zijn er voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En mét al wie er mee de schouders onder zet: in de erfgoedsector en ver daarbuiten, in binnen- en buitenland. Als UNESCO-geaccrediteerde ngo willen wij zo méé zorgen voor de levendige tradities en praktijken van morgen, met een aanpak vol samenwerking, kruisbestuiving en met telkens actuele invalshoeken.

Als hét aanspreekpunt rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen, zetten we zo veel mogelijk immaterieel erfgoed in de kijker. Samen met de Vlaamse overheid, beheren we de website immaterieelerfgoed.be. We voorzien vragenuurtjes, we organiseren (netwerk)evenementen, we faciliteren stages, we werken aan kennisopbouw en -deling, enzovoort.

Wij zijn er voor al jouw vragen rond immaterieel erfgoed en helpen je op weg samen met andere collega's en experten uit ons nationale en internationale netwerk. Je kan ons steeds bereiken via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be of via het contactformulier.


Bekijk ons vormingsaanbod
 


 

Beknopt beleidsplan

Beleid

Benieuwd hoe we onze visie in de periode 2019-2023 zullen verwezenlijken? In deze beknopte brochure lees je er alles over!

Bekijk je onze ambities graag wat meer in detail? Dan kan je hier het uitgebreide beleidsplan inkijken. In de beleidsperiode 2019-2023 focust onze werking uitsluitend op de aanpak die in de beknopte brochure hierboven beschreven staat. We streven er echter naar om na 2023 breder in te zetten op de overige doelstellingen uit het beleidsplan. 


Omgevingsanalyse

Het beleidsplan is gebaseerd op de uitgebreide omgevingsanalyse (2017) die je hieronder terugvindt. De meeste van deze onderzoeken, bevragingen, analyses en vaststellingen rond immaterieel erfgoed en immaterieel-erfgoedwerking zijn in de loop van 2017 uitgevoerd. Enkele werden al vroeger of doorlopend gerealiseerd, bijvoorbeeld in het kader van de werking van tapis plein vzw – de voorloper van Werkplaats immaterieel erfgoed – en het platform immaterieelerfgoed.be doorheen de voorbije beleidsperiode, alsook binnen het Vlaamse beleid voor het borgen van immaterieel erfgoed, dat kadert binnen de internationale inzet van Vlaanderen in de UNESCO 2003 Conventie. 

Erfgoedsector  
Maatschappij & diversiteit 
immaterieelerfgoed.be* 
Trends

*Werkplaats immaterieel erfgoed neemt sinds 2012 de moderatie op van www.immaterieelerfgoed.be.