Domein 2-Overleg

CEMPER organiseert op 18 oktober 2023 voor het eerst een Domein 2‑overleg, een netwerkmoment voor erfgoedactoren binnen het domein van de muziek en podiumkunsten.

Domein 2 verwijst naar de tweede deelverzameling van het immaterieel erfgoed volgens de UNESCO 2003 Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed, namelijk podiumkunsten.

Met het Domein 2‑Overleg wil CEMPER de erfgoedactoren binnen dit domein samenbrengen en inspireren. Door kennis, expertise en ervaringen onderling uit te wisselen, hopen we de immaterieelerfgoedwerking binnen de muziek en podiumkunsten te versterken en het borgen van dat erfgoed verder te stimuleren.

Kom samen nadenken en praten op woensdag 18 oktober 2023. Start om 17u30 in de pandgang van het Predikheren in Mechelen. In de zaal Mandela volgen interessante presentaties:

  • Marc Reymen is draailierbouwer en komt ons vertellen over zijn meester-leerlingtraject en het project Focus Vakmanschap.
  • Tine Maes werkt bij VLAMO en spreekt over de erkenning van de fanfarecultuur.
  • Alain Verhelst en Marc Beuten spreken over Das de Puppe, het West-Vlaams poppentheaterplatform.

CEMPER biedt een hapje en een drankje aan terwijl ervaringen uitgewisseld worden. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je hieronder via het formulier. Hopelijk tot dan!