Erkenning circus als immaterieel erfgoed? Startvergadering

Circuscentrum wil een dossier indienen om circus erkend te krijgen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en heeft daarbij jouw hulp nodig. Kom naar de startvergadering op maandag 17 juni.
 
Waarom dit traject ?
URGENTIE
De urgentie voor een erkenning op de Inventaris Vlaanderen is voor bepaalde deelgroepen van het circusveld zeer concreet. Voor de traditionele circussen komt hun dagelijkse leven en manier van werken in onze sterk gereguleerde maatschappij steeds meer onder druk te staan. Een erkenning zou voor deze circusgemeenschap niet alleen een morele opsteker zijn maar ook een waardering betekenen van hun manier van leven en werken. Deze erkenning door de Vlaamse overheid zou een grote meerwaarde betekenen voor de toekomst van deze circuspraktijk.

VISIBILITEIT
Niet alleen voor deze erfgoedgemeenschap kan een erkenning via de Inventaris Vlaanderen een gunstige invloed hebben op beleid en perceptie. Het verhogen van de visibiliteit van circus in al zijn beoefenings- en belevingsvormen, blijft onverminderd een belangrijke opdracht van Circuscentrum. Het is niet omdat er pas een nieuw decreet gestemd werd en er veel persaandacht kwam voor de circussector dat verdere sensibilisering van publiek en overheid niet langer aan de orde zijn om de toekomst van circus te verzekeren.

DUURZAME TOEKOMST
De erkenning maakt deel uit van een groter proces, het is een bewustmakingsproces om zorg te dragen voor de vakkennis en knowhow die al generaties meegaan en die door te geven en te vernieuwen. Want immaterieel erfgoed is niet statisch, maar dynamisch en continu in verandering. De focus komt te liggen op een duurzame toekomst van bepaalde vakkennis, praktijken en manieren van werken en leven voor vandaag maar ook morgen.

INTERNATIONALE ERKENNING
De erkenning op de Inventaris Vlaanderen kan ook een verdere stap betekenen naar een internationale erkenning van circus op UNESCO’s Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een dergelijke erkenning kan meer op een beleid wegen, omdat er nog een breder draagvlak is. Op dit moment hebben Finland, Nederland en Hongarije circus al erkend op hun nationale lijst voor immaterieel cultureel erfgoed.

Met wie?
De verschillende deelsectoren worden tijdens het traject gehoord: Traditionele circussen, Artiesten & gezelschappen, Circusateliers, Beoefenaars, Onderzoekers, Erfgoedorganisaties, Liefhebbers & verzamelaars, Programmatoren en organisatoren, Publiek, Internationale partners. 
 
Wil jij graag meedenken op deze startvergadering? Gelieve je komst te bevestigen vóór 11 juni via mui-ling@circuscentrum.be.
 
 

Circuscentrum trekt dit traject en wordt hiervoor begeleid door CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed.
Foto: Jakobe Geens (c) Einar Kling Odencrants / @ekopics