Infomoment aanvraag Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

De minister van Cultuur ondertekende op 9 januari 2019 het nieuwe reglement voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het nieuwe reglement bepaalt de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om een praktijk op de Inventaris te laten opnemen.

Bent u van plan om een aanvraag tot opname in te dienen vóór 15 april of 15 oktober? Wilt u weten wat de wijziging voor u betekent? In een infosessie op 26 februari licht het Departement Cultuur, Jeugd en Media i.s.m. Werkplaats immaterieel erfgoed de belangrijkste wijzigingen van het reglement toe. Daarnaast worden alle stappen van de aanvraag overlopen.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van de tientallen praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. De Inventaris geeft informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en het erfgoedzorgplan. Dat plan bevat maatregelen om met het erfgoed om te gaan en om het door te geven, het zogenaamde ‘borgen’.

Voor wie?

Erfgoedgemeenschappen die interesse hebben om een aanvraag voor de inventaris in te dienen.
Ook professionele erfgoedorganisaties die meer willen weten over het vernieuwde reglement en de nieuwe procedure zijn welkom.

Programma

17.30 – 18.00 u.              Onthaal
18.00 – 19.00 u.              Toelichting bij het vernieuwde reglement
19.00 – 20.00 u.              Hoe dient u een aanvraag in?

Vragen?

Sophie Muyllaert (Departement Cultuur, Jeugd en Media / beleidsmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed)

T: 02 553 68 42 / E: cultureelerfgoed@vlaanderen.be

Inschrijven?

Klik hier.