Werkplaats: online webinar en lancering webdossier immaterieel erfgoed & duurzaam toerisme

Het internationale ICH NGO FORUM ontwikkelde een webdossier dat inzet op het ontwikkelen van duurzaam toerisme met dit levende erfgoed.

Duurzaam toerisme

Culturele tradities en gebruiken worden graag gepromoot als (of in) bestemmingen voor toeristen. Zeker wanneer de praktijk wordt ingeschreven op  de inventaris van het immaterieel erfgoed van een land of op één van  internationale Unesco-lijsten van het immaterieel erfgoed, groeit ook de toeristische inzet. Denk bijvoorbeeldaan de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke, aan stoeten en processies, aan beiaardmuziek, maar ook aan biercultuur, of ambachtelijk vakmanschap zoals kantklossen,…

Toerisme kan de immaterieel-erfgoedpraktijken cultiverenen kansen creëren voor erkenning, promotieen ook een inkomen genereren voor de betrokkenen.  Maar (massa)toerisme kan ook een keerzijde hebben, bijvoorbeeld wanneer de levende praktijk haar  culturele waarde verliest en vooral een handelsartikel wordt, dat winst moet opleveren.. Hoe vind je een balans tussen het ontwikkelen van toerisme en het koesteren en voortleven van immaterieel erfgoed? Hoe kun je de praktijk en het welzijn van de betrokken gemeenschap beter vrijwaren?

 

Lancering webdossier

Op 27 oktober lanceert het ICH NGO Forum een speciaal webdossier over immaterieel erfgoed en duurzaam toerisme. Trekker in de totstandkoming van dit internationale dossier is de Vlaamse organisatie Werkplaats immaterieel erfgoed, die als UNESCO geaccrediteerde NGO samen met collega’s uit de hele wereld aan de slag ging rond dit thema dat vandaag volop actueel is.

Het webdossier reikt nuttige tips en tools aan voor het ontwikkelen van toerismeprojecten met immaterieel erfgoed,  kaart de grote vraagstukken aan,s en verzamelt praktijkvoorbeelden van duurzaam toerisme met immaterieel erfgoed uit alle windstreken. 

Het webdossier is een nieuwe internationale hulpbron die je inspireert en jouw toekomstige initiatieven verrijkt.

 

Voor wie?

Werk jij in de erfgoedsector of in toerisme, of ben je actief in een NGO, als beleidsmedewerker? Maak je deel uit van een gemeenschap of groep die zijn immaterieel erfgoed beschermt? Dit dossier helpt je bij het ontwikkelen van duurzaam levend toerisme op het gebied van erfgoed.

 

Tijdens een online webinar via ZOOM wordt het web-dossier gelanceerd, en lichten experten het webdossier toe en gaan in gesprek.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/81091438904 

Registreer je hier: http://www.ichngoforum.org/web-dossier-ich-sustainable-tourism-new/ 

 

PROGRAMMA

Greetings

 • Laurier Turgeon – President ICH NGO Forum
 • Tim Curtis – Secretary UNESCO2003 Convention,Living Heritage Entity
 • Igor Stefanović – Technical Coordinator of the Ethics, Culture and Social Responsibility Department of UNWTO 

Presentation of the initiative and the web dossier ICH & sustainable tourism

 • Jorijn Neyrinck
 • Tamara Nikolić Đerić
 • Juhi Valia
 • Robert Baron

– ICH NGO Forum –

Panel: Experiences from the NGO field & expert reflections
moderated by Martín Andrade Peréz (ICH NGO Forum), with:

 • Ananya Bhattacharya – Art for life – Banglanatak.com (India)
 • JayshreeMungur Medhi – Ministry of Arts and Culture (Mauritius)
 • Ahmed Skounti – ICH expert and researcher (Morocco)
 • Susan O. Keitumetse – Researcher – Heritage Studies, Archaeology and Tourism (Botswana)
 • Cristina Amescua Chavez – Chairholder of the UNESCO Chair on Research on Intangible Cultural Heritage and Cultural Diversity

Public space for questions and discussion
moderated by Séverine Cachat (ICH NGO Forum)

Wrap up and the way forward

 • Valentina Lapiccirella Zingari – Coordinator Working Group Research ICH NGO Forum

 

Beeld: massatoerisme