Opleiding voor vrijwillige reporters van erfgoedproject 'Beleving'

In Limburg valt er wat te beleven

Wanneer je door Limburg fietst zie je wel eens wat: Aan verkeerslichten hangt een foto. Een vermiste? Neen: Jos is Os! Een beetje verder staat er een betonnen os in een voortuin, tussen veel leeggoed. Een sluikstort? Neen, de voorbode van het feestje van Jos.
Verderop is er een café tegenover een kapel. Oppassen voor overstekend volk; ze branden eerst een kaars en drinken dan een glas op de vervulling van hun wensen. Een groepje voetbalsupporters in clubkleuren doet mee. Maar eerst hebben ze een bloempje gezet bij het bermmonument voor hun verongelukte vriend. En dan fietsen ze verder om tijdig terug in eigen dorp te zijn voor ‘schijt je rijk’. En ik kom wat verder tussen een luid claxonnerende autokaravaan: een Turkse bruiloft.

Limburgers komen graag samen om te feesten, te smullen, te spelen of te genieten van muziek en dans. En overal vinden we daarin gebruiken en rituelen. Dat is ons erfgoed: praktijken van vroeger, die we vandaag actief beleven, en graag willen doorgeven voor de toe­komst. Ons erfgoed zit ook in verhalen en liederen, in het werk van ambachtslui, kwekers, natuurbeschermers en kunstenaars.

Erfgoedproject ‘Beleving’

Met het project BELEVING brengt Limburgs Volkskundig Genootschap 100 levende gebruiken en tradities in Limburg in kaart en beeld. Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van jonge en oude Limburgers, van hier en van ginds, in dorpen en steden. Ze verzamelen, beschrijven en/of filmen deze tradities en gebruiken en brengen ze in de belangstelling. Deze opleiding is voor iedereen die geïnteresseerd is om tradities en gebruiken te beschrijven in woord en beeld.


Doe mee en word vrijwilliger

Ken jij een groep, gemeenschap, organisatie of persoon die een gebruik in ere houdt, telkens weer organiseert of uitvoert. Kortom, iets waar jullie fier op zijn? Laat het weten.
Wil jij graag als vrijwilliger meewerken om als reporter tradities te gaan bekijken en te beschrijven in woord en beeld? Geef een seintje en je wordt uitgenodigd voor een infosessie en gratis opleiding.

Contact: beleving@volkskunde-limburg.be.

Info vind je ook op

www.volkskunde-limburg.be/100tradities

www.facebook.com/100limburgsetradities

www.instagram.com/100_limburgse_tradities

 

Begeleiding door Luk Indesteege (Limburgs Volkskundig Genootschap), Pieter Neirinckx (LVG), Sarah Kaerts (Werkplaats immaterieel erfgoed) en Sam Stefani (Avansa).