Ciseleren in de edelsmeedkunst

Edelsmeedkunst, meerbepaald het goud- en zilversmeden, houdt heel wat verschillende technieken in.
Het 'ciseleren' is samen met het hameren en drijven een vormgevings- en afwerkingstechniek. 
Men vertrekt van een vlakke plaat die stelselmatig in de gewenste vorm gehamerd wordt op een zandkussen, op hout of op een stalen ondergrond. Voor het ciseleren maakt men vervolgens gebruik van een peksamenstelling om de plaat te ondersteunen. Terzelfdertijd bewerkt men met een reeks van fijne ponsen en speciale hamertjes het oppervlak. Dit geeft de uiteindelijke vorm en specifieke oppervlakte-afwerking aan het object dat men vervaardigt.

Deze techniek is erg arbeidsintensief en wordt door weinigen nog professioneel beoefend. Hoewel het een zeer oude techniek is, dienen we deze te koesteren en door te geven aan volgende generaties, zodat er een verdere evolutie in de toepassing van het ciseleren in de edelsmeedkunst kan plaatsvinden.

Een initiatief in die zin was het zgn. 'Meester-leerlingtraject' dat door minister Sven Gatz en de Vlaamse Gemeenschap werd ingericht in 2018. De projectaanvraag 'Ciseleertechnieken in de edelsmeedkunst' werd goedgekeurd en het project ging op 7.1.2019 van start en liep tot 7.7.2020. Vier 'leerlingen', met goudsmids-ervaring namen deel aan het project.

Ciseleerwerk | © /