Contios, de reus van Kontich

Werkgroep REUZENplan organiseert artistiek sociale spektakels waarin de 6m hoge reus Contios, steeds de hoofdacteur speelt. Zij trekken van wijk tot wijk en gaan telkens op zoek naar nieuwe partners om telkens nieuwe verhalen in een spektakel om te zetten. Dit gebeurt steeds i.s.m. scholen, sport- en podiumverenigingen, minder begaafde, ouderlingen, enz. ... Zij gaan steeds op zoek naar professionele artiesten die de medewerkers begeleiden en het geheel opkrikken naar een hoger niveau. Aan onze spektakels werken 300 tot 400 vrijwilligers uit de ruime buurt van Kontich. De reus komt in beweging als acteur door 9 poppenspelers, hij heeft een eigen stem en een inwendige verlichting bij avondvoorstellingen. Zijn naam Contios is historisch de oprichter van Kontich.

 

Contios, de reus van Kontich | © Philippe Hendrick