De Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen

De Mechelse Ommegang, dat is de rondgang door de Mechelse binnenstad van de ommegangsfiguren de Ommegangsreuzen, het Ros Beiaard, het Rad van Avonturen, het Schip van Oorlog, de kemels, de paardjes, Op-Signoorken en de Reuze-Opsignoor.

De Ommegang is al eeuwenlang het voorbeeld van een levende en dynamische traditie. Sinds 1785 sluit de Mechelse Ommegang de Hanswijkcavalcade af, een historische religieuze stoet tijdens de 25-jaarlijkse Hanswijkjubelfeesten. Hierdoor gaat ook de Mechelse Ommegang in principe nog maar een keer in de 25 jaar uit. Enkel bij speciale gelegenheden gaat de Mechelse Ommegang uitzonderlijk tussentijds uit, bijvoorbeeld in het Keizer Kareljaar in 2000. De laatste Mechelse Ommegang ging uit in 2013. 


De Mechelse Ommegang kent een constante en innige relatie met de stad Mechelen en haar inwoners. Wanneer ze uitgaat, is het uiteraard groot feest. De verenigingen en individuele Mechelaars treden steevast op als figuranten en dragers. De stad doet ook altijd beroep op kunstenaars om de Ommegang artistiek en inhoudelijk uit te werken. Geen enkele Ommegang is dezelfde. Niet alleen het feest op de dag zelf, maar ook de intense voorbereidingen dragen zo bij tot de samenhorigheid onder de Mechelaars.


De Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen werden in 2008 toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO (samen met de Ommegangsreuzen en draken van Dendermonde, Ath, Brussel en Mons.