Die Hamse Wuitens

"Die Hamse Wuitens" is een Koninklijke folkloristische vereniging die de legendes van de gemeente Hamme levend houdt. Bovendien is zij onlosmakelijk verbonden met de Wuitensfeesten, vermits zij dezelfde stichter kent als het Wuitenskomitee. De vereniging heeft als doel de Hamse folklore te bevorderen door een mooiere 'tint' te geven aan de cavalcade. Dit in de vorm van een folkloregroep die in het teken staat van De Hamse Wuiten. Zij waren dan ook meteen aanwezig bij de eerste optocht in 1957. Ondertussen heeft de vereniging renommée in de gemeente en ver daarbuiten. Zij zijn terecht de ambassadeurs van de Hamse folklore. Hun groep bestaat uit diverse subgroepen: de schilddragers (het schild van Hamme en draagdoek met de naam van de groep), de reuzengroep (Polydoor en de vierling, Den Dikke Jan en Baron von Munchausen), de dansmeisjes, het klein muziek, de keurgroep die de Vlaamse Gaai uitbeeldt en het wuitensschip De Vlaamse Gaai.

/ | © /