DUIVENWIJDING GROBBENDONK

Op de eerste zondag van maart komen duivenmelkers elk jaar van heinde en verre naar de Kempen afgezakt met enkele van hun favoriete duiven. Dan organiseert de Duivenbond van Grobbendonk namelijk een duivenwijding in de Sint-Lambertuskerk.

Het is pastoor-duivenmelker Jef Willems die de traditie ongeveer dertig jaar geleden opstartte toen hij naar zijn nieuwe parochie in Grobbendonk kwam. Zijn liefde voor de duivensport was, en is nog steeds, erg groot en hij vond het belangrijk dat dat het vliegseizoen goed werd ingezet met een duivenwijding.  

Er wordt gestart met een eucharistieviering die wordt opgedragen aan Catharina Labouré, de patroonheilige van de duivenmelkers. Alle manden met duiven krijgen een plaatsje aan het altaar. Alle duiven zijn welkom, het hoeven niet de beste of de jongste te zijn. De pastoor wijdt een of meerdere preken volledig aan de duiven, waarna hij overgaat tot de zegening. Hij maakt het kruisteken en besprenkelt de dieren met wijwater. Of het ook effectief helpt om sneller te vliegen, wordt in het midden gelaten.

Na de viering, worden alle aanwezigen uitgenodigd om na te praten bij een kop koffie in een nabijgelegen zaaltje. Vroeger bood men ook een koffiekoek of pistolet aan. Omdat het steeds moeilijker is om te voorspellen hoeveel duivenmelkers van de partij zullen zijn, werd het een te grote uitdaging voor de organisatie.

De duivenwijding van Grobbendonk zou de laatste in België zijn, of misschien wel in de hele wereld. Toch is ook deze traditie met uitsterven bedreigd. Het hele gebeuren hangt samen met de figuur van pastoor Willems die toch een dagje ouder wordt. Maar zolang hij van de partij is, neemt de Duivenbond met veel plezier de organisatie op!

De Duivenbond van Grobbendonk organiseert jaarlijks een duivenwijding de Sint-Lambertuskerk | © Duivenbond Grobbendonk