Fiertelommegang van Ronse

Elke eerste zondag na Pinksteren, ook wel Drievuldigheidszondag genoemd, vindt de Fiertelommegang plaats in Ronse. De Fiertelommegang is een hoogdag voor de stad Ronse en haar (oud)inwoners met een sterk gemeenschapsvormend aspect.

De dag start met de Fiertelmis om 7 uur. Na de mis is het tijd voor de Fiertelommegang. Voorafgegaan door een bellenman dragen vier Fierteldragers het schrijn met de relieken van de heilige Hermes, de patroonheilige van de stad Ronse, zo'n 32,6 km rond de grenzen van de stad. De ca 5.000 deelnemers en talrijke ruiters stappen over de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Men vormt daarbij één grote beschermende cirkel. Het verhaal wil dat iedereen die zich binnen de cirkel bevindt zich beschermd weet tegen geestesziekten. Tijdens de ommegang worden gebeden gelezen. In de vooravond haalt een historische stoet het reliekschrijn in.


De Fiertelommegang overleeft al eeuwen de politieke, militaire en ideologische veranderingen. Het is een moment waarop families en vrienden bijeenkomen, en uitgeweken Ronsenaren terugkeren. Een dag van ontmoeting en vriendschap, van jong tot oud, met respect voor de eeuwenoude religieuze kern, genietend van landschap in een recreatieve sfeer.