Hanswijkprocessie, een historisch-religieuze optocht door Mechelen

Tijdens de Hanswijkprocessie dragen jaarlijks zo'n 1.700 enthousiaste deelnemers in prachtige kostuums vol overtuiging een hoopvolle boodschap uit, zowel in de historische als de Bijbelse taferelen. Deze historisch-religieuze optocht wil met haar historisch gedeelte het geheugen zijn van het rijke verleden van onze streken: de Bourgondische hertogen, de Habsburgers, de aartshertogen Albrecht en Isabella… Daarnaast wil het Bijbels deel een antwoord zoeken op de vraag: waartoe zijn wij geboren, waarheen zijn wij als mens op weg? Door actie, zang, het gesproken woord, muziek, dans, meer dan honderd paarden… worden zowel de geschiedenis van onze streken als de Bijbelse taferelen - die de oerbeelden zijn van ons menszijn – tot leven gebracht. Onze deelnemers en medewerkers maken dit elk jaar opnieuw mogelijk waarbij er steeds opnieuw grote aandacht is om het artistiek aspect niet uit het oog te verliezen! Wij bereiden ons voor op de feesteditie van het 750-jarig bestaan van de Hanswijkprocessie die zal plaatsvinden op zondag 14 mei 2023.

Hanswijkprocessie | © /