Heilig Bloedprocessie Brugge

Op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart vormt Brugge jaarlijks het toneel voor de Heilig Bloedprocessie. De processie bestaat uit 52 groepen – verdeeld over vier delen – en is een aaneenschakeling van straattoneel, zang, dans, choreografie en muziek. De verering van de relikwie van het Heilig Bloed vormt de apotheose.

In het eerste en tweede deel van de Heilig Bloedprocessie passeren taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament de revue. Deze taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal.


In het derde deel van de processie wordt de legende van Diederik van de Elzas ten tonele gevoerd. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Heilig Bloedbasiliek op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wellicht nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt.
Het vierde deel van de Heilig Bloedprocessie schetst de rijke traditie van de verering van de relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.


Op het einde van de 13de eeuw ziet de Heilig Bloedprocessie het levenslicht. Sindsdien maakt ze deel uit van de rijke geschiedenis van de stad Brugge. De stad en haar inwoners zijn al eeuwenlang sterk verbonden met de processie. De 1700 vrijwilligers vormen een trouw en divers deelnemerspubliek voor wat ook ‘Brugges mooiste dag’ wordt genoemd. Jong en oud zijn fier Bruggeling te zijn of hebben een band met de stad, en willen die via hun deelname beklemtonen. Generatie op generatie wordt de fakkel doorgegeven. De Heilig Bloedprocessie evolueert jaar na jaar om zo de processie levend te houden. De Heilig Bloedprocessie groeide uit tot een toeristisch topevenement dat jaarlijks ruim 30.000 toeschouwers bereikt. 


De Heilig Bloedprocessie Brugge werd in 2009 opgenomen op de Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO).