honderddagen vieren

De laatstejaars van het secundair onderwijs vieren honderddagen, wanneer ze ongeveer nog honderd dagen school moeten lopen. Meestal wordt het gevierd door de draak uit te halen met leerkrachten en medeleerlingen. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd op het schooldomein en wordt er vaak een show door de leerlingen zelf opgezet. Hoewel het in heel Vlaanderen gevierd wordt, wordt het in bepaalde steden/provincies anders genoemd en ook anders gevierd. Vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant wordt het Chrysostomos genoemd. In sommige scholen, zoals het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk, worden dan weer de vijftig dagen gevierd i.p.v. de honderd dagen.

50 dagen Guldensporencollege kaai 2018 | © facebook Guldensporencollege Kaai - Kortrijk