Oogstfeest De Pikkeling

Tijdens het laatste weekend van de maand juli vindt, afwisselend in de Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel, het oogstfeest de Pikkeling plaats. 

Van plaatselijk gastgezin tot buitenlandse volksdanser, van het maken van een bloementapijt tot het leren bakken van ovenkoeken, van technische ploeg tot muzikant, van doorgewinterde ambachtslui tot ‘vlegelaars in opleiding’, van plaatselijke jongeren achter de bar tot bezoeker van de andere kant van het land: de Pikkeling is een volksfeest waar groot en klein, oud en jong, behoudsgezind en vooruitstrevend zijn gading vindt. Eén zaak hebben ze allen gemeen: hun liefde voor de natuur en respect voor het verleden, heden en toekomst. De belangrijkste facetten van het feest zijn de traditionele dans en muziek uit diverse landen, de internationale folklore, de veldactiviteiten en de streekgastronomie.


Een belangrijk facet van het feest is de levende tentoonstelling ‘van graankorrel tot brood’ staat de graanoogst centraal. Vrijwillige ‘veldwerkers’ demonstreren alle stadia van de voedselketen, zowel de voorbereidende werkzaamheden (ploegen, eggen, zaaien, opnieuw eggen) als de traditionele oogst van de graangewassen (pikken, binden, stuiken, binnenhalen, dorsen, wannen, malen en bakken). De verbinding tussen verleden, heden en toekomst is hierbij van groot belang. Zo wordt de kennis van oude landbouwtechnieken doorgegeven van generatie op generatie en levend gehouden.


De dans- en muziekoptredens van internationale folkloristische groepen luisteren het feest op. Daarnaast staan er tal van andere activiteiten op het programma: demonstratie van ambachten, een streekproductenmarkt, een paardenprijskamp, wandelingen en vertellingen, etc.


Historiek en evolutie

De Pikkeling groeide sinds zijn eerste editie in 1970 uit tot een zeer sterk gedragen traditie, helemaal ingebed in de lokale gemeenschap van de Faluintjesgemeenten. Het samenwerken en -feesten zorgt voor een grote betrokkenheid en versterkt de sociale cohesie, zodat er sprake is van een echt ‘Pikkeling-‘ of ‘Faluintjesgevoel’.


Tegen de achtergrond van een snel veranderende landbouw en een steeds voortschrijdende verstedelijking van het platteland, ontstond het idee om een oogstfeest in de Faluintjesgemeenten bij de stad Aalst te organiseren. De optredens van internationale folkloristische groepen zorgen sinds 1989 voor een bijkomende dimensie. VVV De Faluintjesstreek, een vrijwilligersorganisatie van meer dan 500 vrijwillige medewerkers, neemt de organisatie op zich. Bij goed weer ontvangen de Faluintjes gemiddeld zo’n 20.000 bezoekers.