Paardenprocessie en ruiterzegening te Sint-Amands

De paardenprocessie en zegening gaat tot op heden nog altijd door in de maand juni. Waar het vroeger echter een ommegang was rond de kerk vertrekt de stoet tegenwoordig aan het oude gemeentehuis van Sint-Amands en gaat de zegening door aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Donkere in de Hekkestraat.

Voor de kapel zorgt het buurtcomité al jarenlang voor een indrukwekkend zandtapijt. Bij de zegening plaatst de priester een zilveren doosje met relikwie van Sint Elooi in de daartoe voorziene opening van een zilveren hamertje, waarna met dit hamertje het hoofd van het paard aangeraakt wordt en de ruiter het hamertje kust. Nadien kunnen kijklustigen een vaantje en een Sint-Elooikoek kopen.

De Ommegang in Sint-Amands is een van de oudste processies van de streek. Er wordt aangenomen dat de oorsprong dateert van de 18de eeuw. Het college van burgemeester en kerkmeesters gaf in 1772 de opdracht een drukplaat te laten maken voor de bedevaartvaantjes, welke nu nog steeds gebruikt worden. Oorspronkelijk werd deze processie ook de midzomerprocessie genoemd, een verwijzing naar de verchristelijking van heidense rituelen, meerbepaald het Keltische vruchtbaarheidsritueel. In Sint-Amands werd er gesproken van de Sint Pieters- of Sint Elooisommegang met paardenprocessie. Dat buiten Sint-Elooi ook de naam Sint Pieter vermeld werd, heeft wellicht te maken met de band welke Sint-Amands had met de Benedictijnen-abdij van Elnone.

Paardenprocessie en ruiterzegening Sint-Amands | © /