Simchat Thora. De dag van het samenkomen

Na afloop van Soekot (Loofhuttenfeest) legt de Torah (naam voor de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel) een extra dag op, de achtste dag, die letterlijk als 'dag van het samenkomen' wordt omschreven (Leviticus 23:36). De Talmoed (Soeka 55b), het boek dat de commentaren van belangrijke rabbijnen (geleerden) over bepaalde standpunten bevat, kampt blijkbaar met de vraag waarom pas de achtste dag deze naam verdient, terwijl de samenkomst voorgeschreven is voor alle dagen van Soekot (zie Leviticus 23:40). Waardoor de rabbijnen tot verschillende inzichten komen, de meest bekende zijnde dat het voor God moeilijk is om afscheid te nemen (in tempelperiode was het Loofhuttenfeest een van de pelgrimsfeesten waarin God de mensen 'fysiek ontmoette')… Hoe dan ook is deze dag vanuit de geschriften niet gekenmerkt door eender welk specifiek gebod of voorschrift, wat voor het Jodendom in feite ongebruikelijk is.

In de joodsorthodoxe traditie (niet enkel in Israël, zoals velen denken) ontstond het gebruik om op die dag het afronden van de jaarlijkse cyclus van wekelijkse Thoralezingen te vieren. Op die dag worden dus zowel de laatste als opnieuw de eerste hoofdstukken van de Thora publiekelijk gelezen. Bij de viering van het afronden/opnieuw-beginnen van de Thora worden gebruikelijke beperkingen tijdelijk opgeheven. Bijvoorbeeld: Terwijl normaal enkel volwassenen voor de Thora worden opgeroepen komen bv. op die dag zelfs de jongste kinderen aan bod. Een ander opmerkelijk voorbeeld: Normaal is het dragen van de Thorarol – van de heilige ark naar de almemmer - een opdracht waarmee enkel belangrijke leden geëerd worden. Daarentegen wordt op die dag met alle Thorarollen vrolijk gezongen en gedanst terwijl ze van de ene naar de andere spontaan overhandigd worden, zelfs aan jongeren (als ze fysiek groot genoeg zijn).

Om de uitzonderlijke rol van kinderen te benadrukken wordt specifieke aandacht aan hen besteed in de synagogevieringen door bv. lekkernijen aan hen uit te delen. Begrijpelijk wordt Simchat Thora een voor kinderen behoorlijk aantrekkelijke feestdag.

De boodschap die aan kinderen op die manier doordringt, is dat de Thora eigenlijk toegankelijk is voor iedereen. Op die dag, in tegenstelling tot de rest van het jaar, krijgen kinderen jaarlijks onontkenbaar bewijs dat zelfs zij integraal deel uitmaken van de Thora.
Het bijbelvers (Deuteronomium 30:14): “Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen”, kent op die manier een zeer realistische interpretatie, van kinds af. Dat de Thora beweert dicht bij ons te staan, betekent op zich nog niet dat wij het in de realiteit zo voelen. Dergelijke gebruiken op Simchat Thora, waar de Thorarollen zelfs voor kinderen toegankelijk zijn, doen veel om deze boodschap te laten bezinken. Zoals in talloze voorbeelden zet het orthodoxe jodendom op die manier fysieke gebruiken in, om belangrijke spirituele inzichten tot in de tastbare werkelijkheid te laten doordringen.

"File:PikiWiki Israel 51038 simchat torah 2017.jpg", | © גדי מינץ is licensed under CC BY 2.5. | Gady Munz Pikiwiki Israel