Waregem Koerse Feesten

De Waregem Koerse Feesten zijn een jaarlijks tiendaags feest op het einde van augustus, begin september.

Het hoogtepunt van het feest is Waregem Koerse. Deze reeks paardenrennen wordt sinds het midden van de negentiende eeuw op de dinsdag na het laatste weekend van augustus georganiseerd. Het is het enige overblijvende, grootschalige en internationaal beroemde paardenrennenevenement in België. Zo houdt het de verdwijnende traditie van het Belgische paardenrennen overeind.


Bijzonder sterk lokaal verankerd, vormen de feestelijkheden een hoeksteen van Waregem. De Waregem Koerse Feesten brengt Waregemnaren samen: elk jaar opnieuw scheppen ze een moment en plaats van ontmoeting, waarbij oude vrienden, familieleden, collega’s, buren en studiegenoten elkaar terug ontmoeten. De feesten worden door een ruime (stedelijke) gemeenschap ondersteund en gedragen, zowel vandaag als vroeger, onder meer door het stadsbestuur, de horeca, de vele handelaars, verenigingen en particulieren.


Niet alleen tijdens de Feesten maar gedurende het hele jaar staat Waregem in het teken van het paard. De slogan van de stad is “stad in galop”,  in het straatbeeld zijn er heel veel verwijzingen naar het paard … Als uitschieter is er het bezoekerscentrum HIPPO.WAR op de hippodroom, met als thema het paard tijdens WOI.


Geschiedenis en evolutie

De eerste paardenrennen in Waregem hadden in 1847 plaats als een bescheiden onderdeel van de lokale oogstfeesten en kermis. Geleidelijk aan wonnen de rennen aan populariteit, vooral sinds de inrichting van de eerste 'Grand Steeple des Flandres' in 1857. Vanaf dan klommen de rennen op tot de Belgische top.


De laatste vijftig jaar professionaliseerde de Koersmaatschappij de organisatie van Waregem Koerse om het voorbestaan te garanderen. Het stadsbestuur blies de Waregem Koerse Feesten dan weer nieuw leven in door het uitwerken van een tiendaags feestprogramma. Dit bestaat uit talloze concerten, een tiendaagse foor, verschillende activiteiten gerelateerd aan de paardensport voor jong en oud, zoals de kleinste steeple, de steepleworp, en de seniorensteeple.