Zaghareed in Brussel

De zaghareed of youyou is de benaming voor een trilkreet die door vrouwen wordt geuit bij huwelijken en feestelijke gebeurtenissen, maar die ook gebruikt wordt bij begrafenissen van ongehuwden en martelaren. De kreet vindt zijn oorsprong in diverse culturen in het Midden-Oosten, Noord- en Subsaharaans Afrika, en zelfs in het Baskenland. Naargelang de regionale herkomst wordt hij zaghareed, kululu, tsahalulim, irrintzi, etc genoemd. Telkens gaat het om een langgerekte schrille toon die gemoduleerd wordt (door de keelwand, glottis of met snelle tongbewegingen). De zindering die hiervan uitgaat is tot ver te horen én te voelen.

Kunstenares Myriam Van Imschoot is al enkele jaren gefascineerd door de kracht van de youyou-kreet. Ze ontwikkelt artistieke projecten met lokale performers, met respect voor hun traditie, maar ook met openheid voor nieuwe invullingen. Zo kwamen de Brusselse Zaghareed Clubs tot stand. Zij creëren momenten van uitwisseling tussen experts en leken, met openheid voor velerlei herkomsten en (her)gebruiken. 'We eren een gebruik, we leren een gebruik, en we verkeren het, transformeren, en openen het voor nieuwe connecties.'

Myriam Van Imschoot deelt haar passie voor de zaghareed via een beurs van de Vlaamse overheid voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject. De Zaghareed Clubs werden in 2019 opgenomen in het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed. Meer info over de kennismakingsworkshops vind je hier.