You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Immaterieel erfgoed toekomst geven?

Dat is zorgen voor morgen. 
Of met een moeilijk woord: borgen. 

Toekomst geven begint natuurlijk gewoon bij het doen en beleven van je praktijk. Maar soms is er meer nodig. Bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen je erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen. Dat ze met voldoende kennis in handen de toekomst van je immaterieel erfgoed kunnen verzekeren. Dat is borgen. 

ACTIE!

Het gaat erom bewust na te denken over wat jouw erfgoedpraktijk nodig heeft om de komende decennia te blijven bestaan. Dit doe je liefst met mensen die op verschillende manieren betrokken zijn. 


Neem de tijd om een stappenplan uit te werken: noden in kaart brengen, uitdagingen onder ogen zien en vervolgens: actie ondernemen!


inspirerende methodieken

DOORGEVEN

Het letterlijk doorgeven van praktijk(kennis) is eigenlijk het belangrijkste om de toekomst te verzekeren. Immers: zonder de mensen die het doen, geen immaterieel erfgoed. 


Doorgeven begint bij het zoeken van opvolgers: jongeren, nieuwe inwoners, mensen die al met iets gelijkaardigs bezig zijn, … Voor de rest ligt de kunst in de manier waarop je hen meeneemt en opleidt, tot ze de immaterieel erfgoedpraktijk helemaal in de vingers hebben. En vervolgens zelf weer op zoek gaan naar opvolging…

inspirerende voorbeelden

VERNIEUWEN

Tijden veranderen, mensen ook. Immaterieel erfgoedpraktijken evolueren logischerwijs mee. Soms traag en nauwelijks merkbaar, soms welbewust en direct voelbaar. Gebruik maken van nieuwe materialen en kennis die vroeger niet bestond, bijvoorbeeld. Of je afvragen of het vandaag nog zinvol is verschil te maken tussen mannen en vrouwen. 


Vernieuwen is evenwicht zoeken tussen hoe het altijd is geweest en hoe het ook zou kunnen zijn, met oog op de toekomst.