KEMP VZW

Register van Inspirerende Voorbeelden

KEMP vzw zet zich in voor biodiversiteit en creëert maatschappelijke meerwaarde met behulp van Kempense heideschapen! De vzw koppelt zo levend erfgoed aan natuurbeheer. Bovendien valoriseert Kemp zowel vlees als wol voor de korte keten. Daarom werd KEMP vzw genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de Vlaamse minister van Cultuur voor drie jaar op het Register geplaatst.

Wat & Hoe

KEMP vzw wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behoud van een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving voor mens en dier en dit in het belang van zowel de huidige, als toekomstige generaties. De vzw zet daarom doelgericht al haar middelen en expertise in, om met behulp van grazende schapen, de biodiversiteit in en rond de Kempen te vergroten. Zo wil Kemp vzw de rijkdom aan planten en dieren beschermen en ontwikkelen in de gebieden die ze beheert. 

Als nomadisch dienstverlenend landbouwbedrijf blijft KEMP vzw trouw aan de cultuur-historische waarden waarin ze geworteld is. Zo levert de vzw een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van het Kempisch Heideschaap. De wol van de schapen wordt o.a. verwerkt in kussens en dekbedden. Op die manier draagt de vzw ook bij tot de circulaire economie. 

KEMP vzw weet erfgoed, biodiversiteit en natuurbeheer op een geïntegreerde manier aan elkaar te koppelen. Geïnspireerd door het verleden zoekt de vzw naar antwoorden op de uitdagingen van vandaag en morgen.  

Waarin zit volgens u de kracht van uw initiatieven?

Wij brengen mensen uit verschillende disciplines samen: landbouw, natuurbeheer, erfgoed, sociale tewerkstelling, enz. Onze werking overbrugt tegenstellingen in de maatschappij en laat zien dat zorg dragen voor de aarde iets is, waar iedereen kan aan deelnemen en zijn talenten in kan ontplooien. 

We zien dat mensen met passie werken rond een traditie die in de jaren 60 zo goed als verloren was gegaan. Onze kuddes en herders symboliseren de streekidentiteit van de Kempen en herinneren aan de rijke geschiedenis van onze regio. We wensen onze kuddes multifunctioneel in te zetten om een antwoord te bieden op hedendaagse uitdagingen. 

Wat is uw gouden raad voor anderen?

Inzetten op duurzaamheid kan op korte termijn een moeilijke keuze zijn, maar loont op lange termijn. Geef niet op en houd op een pragmatische manier vast aan duurzame keuzes. Veranker de erfgoedwaarde van je werking in verschillende maatschappelijke sectoren zodat alle stakeholders en het brede publiek een goed beeld krijgen van wat je doet. Ga samenwerkingsverbanden aan om kennis te delen en innovatie te stimuleren.

Onderneemt u nog andere acties waar u trots op bent? Of heeft u plannen voor andere acties waar u naar uit kijkt?

Wij zijn een zeer open en flexibele organisatie. Daardoor zijn we wendbaar en groeien we organisch. Onze Lammetjesdag, waarbij duizenden sympathisanten onze werking van dichtbij kunnen beleven, is elk jaar een voltreffer. 

De volgende jaren willen we onze werking verder ontwikkelen en borgen. We zullen onze kennis delen zodat ook andere herders met kuddes aan de slag kunnen. Onze grote droom is om ooit een herstelboerderij op te richten waar zoveel mogelijk functies samenkomen; waar mentale gezondheid, een gezond leefklimaat en gezonde levensmiddelen het doel zijn.  

D’hondt Maarten KEMP Vzw

Meer weten:
Contact:

maarten@kempvzw.be

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst