Register van Inspirerende Voorbeelden

Register van Inspirerende Voorbeelden

De Vlaamse overheid lanceerde in 2019 het Register van Inspirerende Voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed. De opzet van het Register is om inspirerende acties, projecten en programma's die immaterieel erfgoed levend houden in Vlaanderen, in de kijker te zetten.

Immaterieel erfgoed is vluchtig en ontastbaar. Daarom is er bewuste actie nodig om deze praktijken levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties. Dat noemen we borgen.

Hoe we immaterieel erfgoed borgen, kunnen we leren van elkaar. Het Register van Inspirerende Voorbeelden dient dan ook als inspiratiebron voor erfgoedgemeenschappen die actie willen ondernemen om hun erfgoedpraktijk stevig op de kaart te plaatsen. 

Hoe komt een borgingsinitiatief op het Register van Inspirerende Voorbeelden terecht? 

Elk najaar lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid een oproep naar het brede publiek en de cultureel-erfgoedsector om nieuwe inspirerende voorbeelden te nomineren via immaterieelerfgoed.be

Dit zijn voorbeelden van erfgoedgemeenschappen die bewust actie ondernemen om hun praktijk met anderen te delen en volgende generaties zin te geven om mee te doen. Het kunnen ook voorbeelden zijn van erfgoedorganisaties die samen met de betrokkenen een initiatief uitrollen dat op een inspirerende manier een immaterieel-erfgoedpraktijk helpt te borgen. 

Een expertencommissie beoordeelt de nominaties en adviseert de minister van Cultuur in de keuze van inspirerende voorbeelden. De nieuwe erkende voorbeelden worden voor drie jaar in het Register opgenomen. 

Benieuwd welke praktijken er in 2019 werden uitgekozen? Je vindt meer informatie over de eerste acht inspirerende voorbeelden in dit persbericht

Internationaal register 

De doelstellingen van het Vlaamse Register zijn verwant aan die van het internationale UNESCO Register van Goede Borgingspraktijken (Register of Good Safeguarding Practices), hoewel dat laatste de effectiviteit en internationale deelbaarheid van de borgingspraktijken sterk benadrukt. 

Het UNESCO Register helpt borgingservaringen delen in een internationale context. De nadruk ligt hier op eenvoudig inzetbare methodes en modellen die aangepast kunnen worden aan de verschillende situaties van de lidstaten, waardoor ze bijvoorbeeld ook in ontwikkelingslanden gebruikt kunnen worden. 

Sinds de start in 2009 zijn er een twintigtal borgingspraktijken geselecteerd voor het UNESCO Register. Elk jaar selecteert en promoot het Intergouvernementeel Comité van de Conventie – op basis van voorstellen van de lidstaten – programma's, projecten en activiteiten die het best de doelstellingen van de UNESCO 2003 Conventie weerspiegelen. Hiervoor baseert het zich op de criteria die uiteengezet zijn in de operationele richtlijnen (I.3)

Ook twee praktijken uit Vlaanderen staan op het UNESCO Register: 


Beeld: © Alain Meessen | Handmade in Brugge

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst