You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Inventaris Vlaanderen

Immaterieel erfgoed een toekomst geven, draait allemaal rond borgen. Het betekent bewust actie ondernemen om je erfgoed door te geven en anderen goesting te geven om mee te doen. De officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is opgezet door de Vlaamse overheid om daarbij te helpen: het verzamelt dit erfgoed en zet het in de kijker.

Praktijken als het Carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, de bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten, staan vandaag al op de ‘Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed’. Naast vele anderen!

Klik hier voor een overzicht.

Achter dit immaterieel erfgoed staan vele betrokkenen: de zogenaamde ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de praktijk zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan anderen en volgende generaties kan worden doorgegeven. Deze acties en plannen maken mee deel uit van de informatie over dit immaterieel erfgoed dat op de Inventaris wordt bijeengebracht. 

UW ERFGOED OP DE INVENTARIS VLAANDEREN?

Voor de officiële Inventaris kan u zelf een aanvraag indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. U deelt hierin informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en de acties waarmee u aan de toekomst van uw erfgoed wil werken.

Het effectief indienen gebeurt via immaterieelerfgoed.be. Zo komt uw informatie mee in beeld op deze digitale startplek voor informatie over immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

VRAGEN?

Vlaamse Gemeenschap - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

cultureelerfgoed@vlaanderen.be