Bakken, delen, eten en ontmoeten

Een mooi voorbeeld van immaterieel erfgoed als motor voor duurzame ontwikkeling: sociaal werk, educatie, economie en milieuzorg schuiven naadloos ineen tot een project dat ijvert voor een betere samenleving!

Leaderprojecten zijn samenwerkingen rond plattelandsontwikkeling. Niet zelden speelt immaterieel erfgoed hierin ook een rol. Zoals in de Kempen bijvoorbeeld. Het aloude gebruik van houtgestookte bakovens, vormt er de aanleiding voor een project rond duurzame voeding, gezond en lokaal. Kempense ovenschotels is een steeds groeiende samenwerking tussen gemeentediensten, vrijwilligers, armoedeverenigingen, lokale heemkringen, Velt, scholen en zo verder. 

Kleine mobiele bakoventjes gaan letterlijk het veld en de boer op en creëren bijzondere ontmoetingsmomenten. Mensen van verschillende generaties en culturen maken kennis met elkaar, bakken en eten samen en wisselen recepten en ervaringen uit. Er wordt ook samen gewerkt aan een stenen bakhuis, aan de voet van de plaatselijke molen, opdat ook na het project de traditie zijn werk kan doen. Op zondag is binnenkort iedereen welkom om zijn of haar gebak in de oven te komen schuiven! 

Foto's: Gemeente Mol 

Voor mij ligt het geluk in het creëren van kleine ontmoetingsplaatsen, in brood maken met eerlijke lokale producten en een duurzame aanpak. Het is veel meer dan ontspanning, het is aanknopen bij een traditie, die zowel ambacht als levenswijsheid genereert. Samen kneden, bakken en eten en ondertussen praten en leren van elkaar, over afkomst en culturen heen.

Lieve Heurckmans, Kempense Ovenschotels 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst