Das de Puppe, West-Vlaams poppentheaterplatform

Register van Inspirerende Voorbeelden

‘Das de Puppe’ werd in 2019 genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de minister voor cultuur op het Register geplaatst voor drie jaar. Het poppentheaterplatform ontsluit de geschiedenis en de invloed van de West-Vlaamse poppentheatergezelschappen. Dankzij ‘Das de Puppe’ gaat de expertise over traditionele poppentechnieken niet verloren en ontstaan er nieuwe kwaliteitsinjecties.

Wat & Hoe 

Het platform ‘Das de Puppe’ – streektaal voor “dat is heel goed” – werd opgericht door de West-Vlaamse Unie voor Poppentheaters (WUP). Het platform verbindt poppentheaters en -spelers en stimuleert hen om expertise te delen en erfgoed te ontsluiten. Das de Puppe betoont eer aan alle West-Vlaamse poppenspelers van vroeger en nu. 

Zo verzamelt en bewaart het de historische informatie en maakt ze toegankelijk voor het brede publiek. Met onder meer de website poppentheater.net en de Facebookgroep Das de Puppe ondersteunt het platform alle actieve poppentheaters in West-Vlaanderen. Kennis, vaardigheden en technieken worden gedeeld en uitgediept om de traditie en het spel in ere te houden. Lezingen, cursussen, tentoonstellingen en workshop helpen om het belang van poppentheater te onderstrepen. 

Met initiatieven zoals festivals wordt de theaterpraktijk levend gehouden en kunnen ook jongere generaties kennismaken met het poppenspel. Tijdens deze moeilijke coronatijden wordt ook online erfgoededucatie belangrijker. Zo creëerde het platform naast de bestaande Facebookpagina nu ook de pagina ‘De poppenstoet’, waarop het systematisch erfgoed uit verschillende delen van West-Vlaanderen etaleert.

Waarin zit de kracht van uw initiatief? 

We brengen theatertraditie in beeld, delen nuttige informatie, bezoeken poppentheaters en ateliers, komen samen met actieve en non-actieve poppenspelers en organiseren workshops. Met al die initiatieven zorgen we voor meer samenhorigheid bij de beoefenaars en verhogen we de kwaliteit van deze theatervorm in onze regio. Traditioneel poppentheater kan ook hedendaags en attractief zijn, en in die overtuiging organiseren we een festivalletje in het Museum voor Volkskunde in Brugge! Jongeren worden geprikkeld, nieuwe groepen ontstaan.

Wat is uw gouden raad voor anderen? 

Inventarisatie met correcte beschrijving van oude poppen is leerrijk en biedt inzicht in tijdsgeest, techniek en spelwijze. De verhalen achter de pop intrigeren en triggeren meerdere culturele actoren. Transparantie over de doelen en participatie zijn van groot belang. Knelpunten liggen in het financiële aspect en in het gebrek aan professionele opleidingen. 

Onderneemt u nog andere acties waar u trots op bent? Of heeft u plannen voor andere acties waar u naar uit kijkt?

De expo ‘Das de Puppe’ en ‘Behoud, beheer en ontsluiten van het marionettentheater Kallemoeie’ waren hoogtepunten. In 2020 maakten we de documentaire ‘Das de puppe’ (filmgroep Impuls). We kijken ook al uit naar het eerste festival voor traditioneel figurentheater in Brugge en Roeselare, de opening van een nieuwe poppentheaterruimte in Roeselare (2021) én de nieuwe producties van de West-Vlaamse leden.


Alain Verhelst & Marc Beuten in naam van WUP (West-Vlaamse Unie Poppentheaters)

Meer weten:
Contact:

Alain Verhelst & Marc Beuten WUP (West-Vlaamse Unie Poppentheaters)

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst