Handmade in Brugge

Register van Inspirerende Voorbeelden

Handmade in Brugge werd in 2019 genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de minister voor cultuur op het Register geplaatst. Handmade in Brugge toont de hedendaagse relevantie van ambachten. Door ambachten een toekomst te geven, zet dit initiatief actief in op het borgen van dit immaterieel erfgoed. 

Wat & Hoe

Jaarlijks reikt Handmade in Brugge labels uit aan Brugse makers die uitblinken in hun ambacht. De organisatie communiceert actief over haar werking door een stadsgids in te zetten, waarmee je de verschillende makers en ateliers kunt ontdekken. Met de ‘Prijs Jonge Maker’ ondersteunt ze makers jonger dan dertig bij hun opstart, door hen te coachen in hun ondernemerschap én in ambachtelijke vaardigheden en technieken. Handmade in Brugge zet ook in op netwerking en kruisbestuiving. Zo leerden makers en industrie via de ‘Makersmatch’ elkaars praktijk beter kennen en werkten ze samen aan een nieuw prototype. Daarnaast trekt Handmade in Brugge ook volop de kaart van sensibilisering rond maatschappelijke uitdagingen en nieuwe trends, bijvoorbeeld met tentoonstellingen en projecten rond duurzaam ontwerpen en dito materialen. Zo kunnen makers experimenteren met nieuwe materialen zoals zalmleer, draf als restproduct bij het bierbrouwen, vegetarisch leer, algenverf, enzovoort. Naast ondersteuning en initiatieven voor makers wil Handmade in Brugge ook het brede publiek sensibiliseren om lokaal gemaakte producten te kopen of te consumeren. 

Waarin zit de kracht van uw initiatief? 

Door bewust te kiezen voor innovatie en in te spelen op trends, trachten we af te raken van het oubollige imago van ambachten. Van in het begin was onze filosofie: ‘Verbreed het perspectief en ambachten zullen weer hipper worden’. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed: als je het zuurstof geeft, houd je het vuur brandend. 

Wat is uw gouden raad voor anderen?

Durf over het muurtje kijken, durf samenwerken met andere sectoren (zoals onderwijs, de ondernemerswereld of designers). Daar liggen kansen!

Onderneemt Handmade in Brugge nog andere acties waar u trots op bent? Of hebt u plannen voor andere acties?

We kijken er uit naar ons project 'SerVies': in een participatief traject laten we Bruggelingen servies maken dat geglazuurd is met fijn stof. Spannend, omdat we daarmee nog een stap verder gaan. Ambachten zijn hier een middel om het publiek bewust te maken van de problematiek van fijn stof, en geen doel op zich. 


Ellen Vandenbulcke voor Handmade in Brugge.

Meer weten:

www.handmadeinbrugge.be

Contact:

Ellen Vandenbulcke

ellen@handmadeinbrugge.be

 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst