Hoezo: immaterieel erfgoed? Over alles wat niét materieel is in cultureel-erfgoedwerking

De ‘immateriële’ of ‘niet-materiële’ waarden en dimensies van erfgoed worden steeds belangrijker in de cultureel-erfgoedwerking. Heel wat organisaties worstelen echter met vragen over immaterieel erfgoed(werking)

‘Hoe kunnen we immaterieel cultureel erfgoed inbedden in de werking?’ ‘Wat ís precies een immaterieel-cultureel-erfgoedwerking?’ ‘Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over immaterieel cultureel erfgoed?’

Op 29 september 2017 organiseerden FARO en tapis plein vzw – de voorloper van Werkplaats immaterieel erfgoed – een contactmoment voor de cultureel-erfgoedsector (musea, archieven, erfgoedcellen, expertisecentra en beleidsmakers) om samen na te denken over deze vragen. Uiteenlopende begrippen, kaders en insteken kwamen aan bod en noden werden opgetekend. Hieronder vind je:

In 2020 publiceerde het Domeinnetwerk Immaterieel Cultureel Erfgoed de nota Voor een beter (erfgoed)begrip. Hierin schuiven de netwerkpartners een inclusieve en meervoudige visie op erfgoed naar voren, essentieel voor een actuele en duurzame erfgoedwerking. De nota wijst op de nood aan ruimte voor differentiatie, specificiteit en vaktechnische specialisatie in erfgoedwerking en aan een kwalitatieve versterking en uitbouw van de basiswerking van erfgoedorganisaties.


Beeld: Philippe Debroe | Brussel, Art & Marges Museum, FARO / Erfgoeddag 2014

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst