(Niet) evident? Immaterieel cultureel erfgoed en musea

De zoektocht naar raakvlakken tussen immaterieel cultureel erfgoed en musea is zowel in Vlaanderen als Nederland volop aan de gang. Wat betekent het om als museum met immaterieel erfgoed aan de slag te gaan? En welke vormen kan samenwerking van musea en erfgoedgemeenschappen die betrokken zijn bij immaterieel erfgoed aannemen? Kia Tsakiridis en Floortje Vantomme formuleren een antwoord op die vragen in het magazine Museumpeil (2017).

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst