Morse op school !

Kinderen en jongeren inleiden in jouw erfgoed? Werk samen met scholen!

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) heeft samen met een aantal leerkrachten en de vzw ETWIE een lessenpakket voor de eerste graad secundair onderwijs uitgewerkt waarin morse betrokken wordt bij de lessen techniek, taal en geschiedenis. Zo staat het bouwen van een eenvoudige seinsleutel - die een inzicht geeft in het openen en sluiten van een elektrische kring – centraal bij de lessen techniek. In de lessen Nederlands wordt het thema communicatie en codes dan weer aangewend om de morsecode toe te lichten en te gebruiken in klasverband. Daarbij kan het belang van de morsecode dan weer geschiedkundig toegelicht worden. 

Gouden tip

Jouw erfgoed kan altijd wel verbonden worden met enkele vakken op school. Werk dan ook zeker samen met geëngageerde leraren die het mee in hun lessenpakket willen steken!  

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst