Samen over kantklossen leren in modules

Wil je mensen samenbrengen met verschillende leervragen? Organiseer je opleiding zoals Kant in Vlaanderen vzw heeft gedaan!

Enkel indien men een certificaat kantdeskundige/docent in kloskant wenst te behalen is het nodig alle modules te volgen en hiervoor te slagen.

Kant in Vlaanderen (KiV) heeft een opleiding tot kantdeskundige/-docent opgestart. Bijzonder hieraan is dat het modulair is wat betekent dat mensen die kantdeskundige/-docent willen worden alle modules over de verschillende kanttechnieken moeten volgen maar dat tergelijkertijd iedereen zich kan inschrijven voor een of meerdere deeltjes waarin hij of zij zich interesseert. Op deze manier kan elke geïntresseerde iets leren zonder persé heel de cursus te moeten volgen. Er wordt zelfs voor iedere module een apart deelcertificaat uitgereikt door het KiV. Voor degenen die de hele opleiding volgen zijn de modules wel nog heel logisch opgebouwd. Wie al de modules succesvol gevolgd heeft behaalt het certificaat van Kantdeskundige en kan in de toekomst de kennis en kunde op een gestructureerde manier kunnen doorgeven aan anderen.

Trefwoord:

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst