Publicatie: Brokerage of Makelaardij

De erfgoedzorg voor immaterieel erfgoed is een zeer participatief proces. Meer nog dan bij andere erfgoedsoorten staan de mensen achter het erfgoed centraal. Zij die het doen, beleven, kennen of kunnen, zij nemen de zorg ervoor op en geven het ook opnieuw door. De UNESCO-Conventie 2003 voor het borgen van immaterieel erfgoed, waarin deze participatieve visie uitgeschreven staat, heeft significante effecten gehad op het cultureel erfgoedbeleid en de praktijk. Want welke rol neem je in dit proces dan op als erfgoedorganisatie, als erfgoedwerker?

Publicatie over makelaardij en het borgen van immaterieel erfgoed

De publicatie ‘Brokers, facilitators and mediation. Critical success (f)actors for the safeguarding of intangible cultural heritage’ (Volkskunde-tijdschrift) onderzoekt het belang van erfgoedwerkers als ‘bemiddelaars’ of ‘culturele makelaars’ voor het welslagen van de zorg voor immaterieel erfgoed. Welke lessen kunnen we trekken uit internationale praktijken? Wat werkt, wat niet? Kunnen goede praktijken uit andere velden als gezondheidszorg, ontwikkelingshulp … inspirerend zijn? En welke rollen nemen erfgoedwerkers op, welke vaardigheden zijn hiervoor nodig en welke term dekt best die lading?

Inhoudstafel

Introductie 

 • Marc Jacobs, Jorijn Neyrinck and Albert van der Zeijden, 'UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage'. (ENG-NL) 
Artikels

 • Marc Jacobs, 'Cultural Brokerage, Addressing Boundaries and the New Paradigm of Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Folklore Studies, Transdisciplinary Perspectives and UNESCO'
 • David Lewis, 'Understanding the Role of Non-government Organizations. (NGOs) as Cultural Brokers: a Review of Approaches'
 • Marc Jacobs, 'Development Brokerage, Anthropology and Public Action. Local Empowerment, International Cooperation and Aid: Safeguarding of Intangible Cultural Heritage' Essays
 • Jorijn Neyrinck, 'Beyond the Conventional. How to Foster Co-production for Safeguarding ICH(
 • Ananya Bhattacharya, 'Integrating Culture in Planning and Action for Sustainable Development: the Role of ICH NGOs'
 • Albert van der Zeijden, 'Dealing with Black Pete. Media, Mediators and the Dilemmas of Brokering Intangible Heritage'
Tracks
 • Dale Jarvis, 'Reframing and Extending Tradition. Intangible Cultural Heritage and Public Folklore in Newfoundland and Labrador'
 • Veronika Filkó, 'Using Networks in the Process of Developing the National Inventory of ICH in Hungary'
 • Lothar Casteleyn, Ellen Janssens and Jorijn Neyrinck, 'Six Years of Experience in Intangible Heritage Mediation in Flanders (Belgium). From Cultural Heritage Cells and an ICH Network to www.immaterieelerfgoed.be'
 •  Emily Drani, 'The Role of NGOs in Preserving and Promoting Intangible Cultural Heritage in Uganda. The Cross-Cultural Foundation of Uganda'
 • Valentina Lapiccirella Zingari, 'Projects of Heritage Communities as New Challenges for Anthropologists. Italian Perspectives on Safeguarding Intangible Cultural Heritage, Mediation and Cultural Brokerage'​ Review
 • Marilena Alivizatou, 'Intangible Heritage and the Museum. New Perspectives on Cultural Preservation (Ramon de la Combé)​'