Publicatie: Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit

De publicatie 'Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit' bundelt artikels i.v.m. immaterieel erfgoed en diversiteit. Van wetenschappelijk onderzoek, tot praktijkvoorbeelden of algemene visie en reflectie ... de publicatie belicht het thema vanuit diverse disciplines en benaderingswijzen. Rode draad is de zoektocht naar wat diversiteit betekent in een context van immaterieel cultureel erfgoed. Met onderliggende thema's als (super)diversiteit en interculturele dialoog.

Het themanummer 2015/3: 'Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit' van het Volkskunde-tijdschrift is een gastredactie van tapis plein vzw (nu Werkplaats immaterieel erfgoed), Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en KU Leuven.

De volledige publicatie is te downloaden onderaan de pagina.

Inhoudstafel

Inleiding

 • Albert van der Zeijden, Ten geleide, p. 281
 • Jorijn Neyrinck, Van Onvoltooid Verleden naar Onvoltooide Toekomstige Tijden. Omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit in een wereld van verandering,p. 283
 • Riet de Leeuw, Ruimte voor diversiteit. Het Nederlandse immaterieel erfgoedbeleid, p. 311 

Thema diversiteit en superdiversiteit

 • Albert van der Zeijden, Diversiteit, hybriditeit en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, p. 331
 • Jasmijn Rana, Taalcultuur in de superdiverse stad: over straattaal als immaterieel erfgoed, p. 343
 • Peter Reyskens en Joke Vandenabeele, De zin in een parade. Omgaan met diversiteit in de ateliers van Zinneke Parade, p. 357
 • Catherine Willems, Nuvttohat, perfect for feet! Shoe design as cultural heritage, p. 371 

Thema diversiteit, dialoog en democratie

 • Anne Marieke van der Wal, Decolonising South Africa’s Heritage Landscape? A Dialogical Approach to Heritage Conservation and Intangible Cultural Heritage in Stellenbosh, p. 387
 • Alex van Stipriaan, Trots op Nederland. De kracht van mentaal erfgoed, p. 405
 • Rik Pinxten, Immaterieel erfgoed tussen identiteit en interculturaliteit, p. 423
 • Kris Rutten en Gert Biesta, Van verleden naar toekomst. Democratie, diversiteit en cultureel erfgoed-in-wording, p. 439 

Verhalen uit de praktijk

 • Evelyne Deceur, Griet Roets en Maria Bouverne-De Bie, Het verknopen van verleden, heden en toekomst. Reflecties vanuit een stedelijke sociaal-artistieke praktijk, p. 457
 • Lieze De Winne, Het effect van de toenemende diversiteit op het gemeenschapsvormende karakter van de carnavalstraditie. De betrokkenheid van nieuwe Aalstenaars bij het vieren van Aalst Carnaval, p. 471
 • Joeri Januarius, Living Human Treasures. Vloek of zegen voor de ICE-diversiteit?, p. 487
 • Lieve Willekens en Sofie De Ruysser, MAS | Museum aan de Stroom. Museum in de stad - Superdiversiteit als een rode draad, p. 497 


Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst