Voor kijkers én doeners!


Zo heeft u hout nog nooit zien bewerken! 


De houthappening die Paul Smeets van Timmerveld in België organiseert, bestond jaren geleden ook al, maar had ergens onderweg aan belangstelling verloren. 

Vandaag is het evenement opnieuw zo populair, dat de organisatie ervan op jaarlijkse basis onhoudbaar bleek. Er een biënnale van maken, was de oplossing. 

De kracht van het gebeuren ligt erin dat het aantrekkelijk is voor zowel kijkers als doeners. Er wordt aan bewustmaking rond het houtambacht gedaan, en tegelijkertijd wordt aan een netwerk van houtbewerkers gewerkt, die elkaars kunde en kennis verder verkennen en uitwisselen.  

“Om de twee jaar tonen tientallen houtbewerkers hun kunnen aan honderden bezoekers. Ik zoek allerlei speciale houtbewerkers en -handelaars in Vlaanderen en omstreken. De doelgroep is behalve de hout-hobbyist of -professional, de geïnteresseerde leek. Veel mensen zien graag hoe dingen vervaardigd worden.” 

Je eigen happening opzetten? 

  • Mik op doelpubliek van verschillende niveau’s 
  • Programmeer vooral actie: demonstraties en workshops 
  • Barst het evenement bijna uit zijn voegen? Gun jezelf de tijd om het goed te organiseren, en stap indien nodig over van jaarlijks naar een tweejaarlijks evenement!     

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst