Waarderen van immaterieel erfgoed

Hoe kunnen we immaterieel erfgoed waarderen?

Lopend onderzoek bij Werkplaats immaterieel erfgoed belicht de verschillende aspecten die het waarderen van immaterieel erfgoed bijzonder maken. In een eerste projectfase werd een verkennend onderzoek gevoerd en een basisfilosofie uitgewerkt. Een praktische methode om mee aan de slag te gaan wordt momenteel - in een tweede projectfase - op punt gesteld.

Hieronder vind je het rapport en een poster met de bevindingen uit de eerste projectfase. Verdere resultaten worden gedeeld in de loop van dit jaar.   

Beeld: © Femke den Hollander

Trefwoord:
Meer weten: