Een lithografische passie

Lithografie is een ambachtelijke grafische techniek die kunstenaars de vrijheid biedt om te tekenen en drukken op steen, waarna afdrukken worden gemaakt op papier. In dit meester-leerlingtraject staat meester Rudy De Graef centraal, een ervaren lithograaf met een rijke geschiedenis in de historische drukkerijafdeling van het Industriemuseum Gent. Zijn waardevolle vakmanschap omvat niet alleen artistieke expertise maar ook diepgaande kennis van historische drukkerijmachines en technieken.

De leerlingen Mark Plas en Robin Boone zijn enthousiaste kunstenaars en drukkers met een gedeelde passie voor lithografie. Ze willen niet alleen de traditionele basistechnieken onder de knie krijgen, maar ook dieper ingaan op kleurenlithografie, alternatieve en negatieve technieken. De waarde van dit traject ligt in het behoud van een ambacht dat dreigt verloren te gaan, met lithografie als trage en complexe grafische techniek die steeds minder aandacht krijgt in kunstacademies en collecties.

Meester Rudy deelt niet alleen zijn technische vaardigheden, maar ook zijn kennis van overdrachtstechnieken, lithogravure en fotolithografie. De leerlingen streven ernaar hun eigen lithografische vaardigheden te verbeteren, workshops te organiseren om kennis door te geven aan jongeren, en tentoonstellingen op te zetten die lithografie in de hedendaagse kunstwereld belichten. Dit traject, ondersteund door het Industriemuseum Gent, is niet alleen een meester-leerlingervaring maar ook een waardevolle inspanning om het lithografisch erfgoed te behouden en te verspreiden.

Looptijd traject

1 januari 2024 - 31 december 2025

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek