Een mandeken in fijne teen, een speurtocht naar de techniek van fijn scheenwerk

Tussen juli 2019 en juni 2021 geeft Esme Hofman het vakmanschap van fijnscheenwerk door aan Jef Geysels en Joanna Bouwen.

.

Looptijd traject

1 juli 2019 - 30 juni 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek