Het belang van manueel schrijven als bouwsteen voor de ontwikkeling van leesvaardigheid

Nathalie Brauwers is bachelor in de Gezinswetenschappen en werkt al 20 jaar met jonge kinderen. In 2017 ontdekte ze de kalligrafie. Na verschillende cursussen te volgen, ging ze opzoek naar een volwaardige opleiding. Die vond ze aan het European Lettering Institute, waar ze les kreeg van Lieve Cornil.

Lieve is zelfstandig letterkunstenaar en al 30 jaar bezig met het schrijven, tekenen en ontwerpen van letters. Op jonge leeftijd droomde Lieve ervan om kalligraaf te worden. Na haar studies kwam ze in het Scriptorium de Toulouse terecht. Daar leerde ze de knepen van het vak. Na een carrière in het buitenland richtte Lieve haar eigen ontwerpbureau op in Brugge.

Nathalie vond Lieves lessen zo inspirerend dat ze het verlangen kreeg om zelf ook letterkunstenaar te worden. Daarbij wil ze haar passie voor letterkunst koppelen aan haar werk met kinderen. Ze kent het belang van manueel schrijven bij de ontwikkeling van kinderen en klopte bij Lieve aan met haar vragen: “Welke invloed heeft schrift op leesvaardigheid?” en “Hoe kunnen we schrijven stimuleren in een toenemende digitale wereld?”

Om die vragen te beantwoorden, starten Lieve en Nathalie een meester-leerlingtraject. Met een een-op-eenopleiding bij Lieve vervolmaakt Nathalie zich in kalligrafie en lettertekenen. Daarnaast verdiepen meester en leerling zich samen in wetenschappelijk onderzoek naar lezen en schrijven, en ontwikkelen ze een handboek en lespakket voor de kleuter- en lagere school. Ze experimenteren daarbij volop en zoeken naar nieuwe oefeningen om schrijfbewegingen te stimuleren. Zo hopen ze het schrift als immaterieel erfgoed een plaats te geven in de klas.

Looptijd traject

1 januari 2023 - 31 december 2024

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek