Het matten en biezen van meubilair, een verloren tak van het stofferen, terug eren en laten triomferen

De grootouders van Anja Vandendriessche waren actief in de meubelsector. Reeds enige tijd leefde bij haar het gevoel dat ze voorbestemd was om in hun voetsporen te treden. Een drietal jaar geleden besloot ze daarom een cursus meubelen stofferen te volgen. Het maakte haar gelukkig telkens ze een zetel of stoel van de vuilnisbelt redde. Wel vond Anja het spijtig dat het stoelenmatten (bekleden met riet of bies) onderbelicht werd.

De meester-leerling beurs liet Anja toe om 19 maanden in de leer te gaan bij Giacomo Torri. Deze meester beoefent z’n ambacht al 35 jaar. Gerenommeerde antiquairs doen op hem beroep voor herstellingen. Giacomo is gespecialiseerd in het herrieten of caneren. Zo vervangt hij oude rieten zitting of rugleuning door nieuwe. Hierbij worden dunne strookjes riet door de bestaande gaten in het frame gevlochten in een gaatjesmotief. Samen met haar leermeester gaat Anja op zoek naar nieuwe moderne toepassingen voor het stoelenmatten. Op die manier brengt het beurstraject Anja een stap dichter bij het realiseren van haar droom: een project opstarten waarbij afgedankte meubelen een tweede leven krijgen.

Looptijd traject

2 september 2019 - 31 maart 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek