Schriftbeeld-houwen en met de hand vorm geven aan tekst voor steen

Tussen januari 2019 en juni 2020 leerde leerling Marc Baardman het vakmanschap van schriftbeeldhouwer bij meester Kristoffel Boudens.

.

Looptijd traject

1 januari 2019 - 30 juni 2020

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek