Speciale azaleavormen: het kweken van piramides

In het meester-leerlingtraject ‘Speciale azaleavormen: het kweken van piramides’ staat het vakmanschap van Geert Bracke centraal. Geert is een ervaren kweker van Azalea-piramides, een unieke en arbeidsintensieve teeltvorm die hij sinds 1984 beheerst. De kweek van deze piramides is historisch verbonden met de Gentse sierteeltregio.

Peter Deseure is werkzaam bij FlorAmor, Europees marktleider in de productie en verkoop van Azalea's en heeft een passie voor niche-teelten. Hij heeft veel ervaring in het in bloei trekken van azalea's. Geert en Peter zijn geen onbekenden; Peter overtuigde FlorAmor om Geerts piramidekweek over te nemen, zodat dit vakmanschap niet verloren zou gaan.

Samen werken Geert en Peter intensief aan de overdracht van kennis en vaardigheden. Op Geerts bedrijf worden praktische sessies georganiseerd. Daarbij wordt elke stap van het teeltproces doorgenomen en gedocumenteerd. Hun traject is belangrijk om de traditionele kweek van Azalea-piramide te behouden. Zonder de inspanningen van meester Geert en leerling Peter dreigt een belangrijke vorm van sierteelt te verdwijnen.

Het doel van het traject is duidelijk: Peter moet de vaardigheden beheersen om na Geerts pensionering de piramidekweek voort te zetten. Met FlorAmor als nieuwe hoeder van dit erfgoed blijft de Gentse sierteeltregio verbonden met dit unieke vakmanschap, waardoor de piramides hun weg blijven vinden naar de Europese markt. Het traject bouwt niet alleen voort op bestaande expertise, maar integreert ook moderne teeltadviezen en verzekert zo een duurzame toekomst voor de Azalea-piramide.

Looptijd traject

1 januari 2024 - 31 december 2024

Domein

Natuur en landbouw