Techniek voor wandtapijten

Vlaanderen was van de vijftiende tot de achttiende eeuw het epicentrum van de wandtapijtkunst. Weven is historisch vakmanschap dat sterk verbonden is met onze regio. De kunst van het wandtapijten weven is echter zo tijdrovend en economisch weinig rendabel dat ze nog maar weinig beoefend wordt. Zo dreigen de juiste kennis en techniek verloren te gaan.

Joke Indestege, publieksbemiddelaar en weefster bij Bokrijk, wil dat ten zeerste vermijden. Samen met vier leerlingen, die al ervaring hebben met textiel en weven, ging ze het engagement aan om het vakmanschap naar een hoger niveau te tillen en de kunst van het wandtapijt weven te borgen en te innoveren. Tijdens het traject richtten de leerlingen zich niet alleen op de traditionele technieken, maar experimenteerden ze ook met hedendaagse weefvormen. Daarnaast was er ruimte voor kruisbestuiving met andere kunstdisciplines. Zo werd er samengewerkt met ontwerpers uit de schilderkunst, architectuur en modewereld.  

“Als productontwerper is het enorm interessant om verschillende technieken te leren kennen en die dan op een andere manier te benaderen om er een eigen nieuwe draai aan te geven” 

Lies Fauconnier - leerling 

 

 

Looptijd traject

1 september 2019 - 31 augustus 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek