Wagensmeedwerk - nieuwe perspectieven op het borgen van een ambacht

Tussen maart 2019 en februari 2012 geeft meester Harm Struik het vakmanschap van wagensmid door aan leerlingen Dieter van Mol en Bregt Schrauwen.

.

Looptijd traject

4 maart 2019 - 21 februari 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek