You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Netwerk in Vlaanderen

Dit is een overzicht van alles dat je in Vlaanderen kan vinden rond immaterieel erfgoed.
Vlaanderen kent een fijnmazig netwerk van organisaties die rechtstreeks en onrechtstreeks bezig zijn met cultureel erfgoed. 
We denken aan thematisch ingedeelde dienstverlenende organisaties, geografisch ingedeelde erfgoedcellen, musea, archieven, en nog zoveel meer organisaties die voor je klaarstaan. 

Ben je op zoek naar een bepaalde expertise, hulp of partner? 
Neem een kijkje op deze pagina of laat het ons weten
Wij helpen je graag verder.

 

Algemeen aanspreekpunt

Werkplaats immaterieel erfgoed

We zetten immaterieel erfgoed in de kijker, voorzien vragenuurtjes, werken aan kennisopbouw en -deling. Samen met de Vlaamse overheid, beheren we de website immaterieelerfgoed.be

Thematische dienstverlening

Eten en drinken, natuur en landbouw

Het Centrum Agrarische Geschiedenis is het expertisecentrum voor agrarisch erfgoed. Zoek je advies rond het erfgoed van natuur, landbouw, dieren, eten of drinken? CAG zorgt voor ondersteuning op maat.

Ambacht, vakmanschap en techniek

ETWIE, het expertisecentrum van het Industriemuseum in Gent, bouwde een sterke werking uit rond het immaterieel erfgoed van techniek, wetenschap en industrie. ETWIE borgt technieken, zet ze in de kijker, en realiseert samen met partnerorganisaties erfgoedprojecten.

Religieus en levensbeschouwelijk erfgoed

PARCUM is het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur. PARCUM geeft advies en begeleiding bij het registeren en borgen van erfgoed van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Podiumkunsten & muziek

CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. CEMPER adviseert, begeleidt en ondersteunt iedereen die met het cultureel erfgoed van muziek, theater en dans in aanraking komt. 

Feesten, rituelen en sociale gebruiken

Histories werkt rond genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag en begeleidt (vrijwilligers)gemeenschappen op maat bij het ontwikkelen van erfgoedzorg voor sociale praktijken, rituelen en feesten. 

 

 

 

Sport en spel

Sportimonium is het museum en documentatiecentrum dat zich bekommert om het (im)materieel erfgoed van sport en spel in België. Het besteedt bijzondere aandacht aan de ludodiversiteit of de traditionele spelcultuur wereldwijd.

Vakmanschap & Erfgoed

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed is het platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen en zet samen met cultureel-erfgoedgemeenschappen en erfgoedorganisaties in op een duurzaam borgingsbeleid.

Lokale dienstverlening

Lokale erfgoedcellen

Erfgoedcellen spannen zich op diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad. Ook dus voor het immaterieel erfgoed. In Vlaanderen en Brussel zijn er 27 erfgoedcellen. Op de overzichtswebsite is per erfgoedcel te vinden in welke regio('s) ze actief zijn en wat ze concreet doen.

Andere organisaties met werking rond immaterieel erfgoed

Jenevermuseum

Het Jenevermuseum zet als kruispunt van kennis over en beleving van de productie en consumptie van Belgische jenever (im)materieel erfgoed in om met experten en gemeenschappen jeneverwijzer te worden.

NAVIGO-museum

Het NAVIGO-museum belicht het (im)materieel erfgoed van de Vlaamse zeevisserij. We hebben ervaring met UNESCO-dossiervorming, borgen in de praktijk, participatieve trajecten en het ontsluiten van ICE.

 

't Grom

Voor ’t Grom is immaterieel cultureel erfgoed de motor van een eigenzinnige participatievisie. We gaan volop voor ervaring en ervaringsgericht leren. Immaterieel erfgoed is daarvoor het middel bij uitstek.

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen is het centrale knooppunt dat private archieven publiek zichtbaar maakt en houdt. Archiefbank zet specifiek in op immaterieel erfgoed door de registratie van archiefbestanden van personen en organisaties die drager zijn van dit erfgoed.

Musea Maaseik

Musea Maaseik onderzoekt de overlevering van de levende cultus van HH. Harlindis en Relindis. Bovendien ondersteunen de musea het molenaarsambacht via drie museummolens.

Eperon d'Or

Eperon d’Or bewaart en brengt het verhaal van schoen- en borstelnijverheid vertrekkend vanuit de Izegemse historische context. Het bewaren, onderzoeken en doorgeven van de vakkennis vormt de basis van het museum. Verder onderzoekt en vertelt het het verhaal van de werkende mens in diverse industriële takken.

Gasthuismuseum Geel

Het Gasthuismuseum heeft als inspiratiebronnen het zorgverhaal van de Gasthuiszusters, de St.-Dimpnalegende en de Geelse gezinsverpleging. Als ontmoetingsmuseum zet het in op die Geelse barmhartigheid.

Texture

Texture neemt de vlas- en linnennijverheid als leidraad voor een verhaal over ondernemerschap en vakmanschap. Het museum werkt in het bijzonder rond ambachtelijke vaardigheden en technieken.

Het Stadsmus

Het Stadsmus wil samen met de Hasselaren ontdekken wat hen verbindt met het heden, verleden en de toekomst van de stad. Immaterieel erfgoed zit verweven in de hele museumwerking.

het MOT

Het MOT legt de focus op technieken die gebruik maken van water-, wind- en spierkracht. Het museum verzamelt kennis over en getuigen van deze oudere technieken en helpt ze door te geven en te borgen.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen is de grootste genealogische organisatie in België. Meer dan 400 vrijwilligers bieden vorming en advies aan op vlak van familiegeschiedenis en aanverwante specialismen.

Industriemuseum

In deze voormalige katoenfabriek illustreren grote en kleine verhalen de veelbewogen industriële geschiedenis. Vakmensen brengen de drukkerij- en textielafdeling tot leven, organiseren boeiende workshops en geven hun kennis door aan nieuwe generaties.

Huis van Alijn

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme van ons leven. Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot en toont hoe ze doorheen de 20ste en 21ste eeuw veranderen.

ICOM Belgium Flanders

ICOM Belgium Flanders verbindt musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Ze informeert via studiedagen, werkbezoeken en diverse digitale kanalen. Ze vertegenwoordigt Vlaamse musea bij ICOM en NEMO.

FeliXart Museum

Het FeliXart Museum zet de spirituele erfenis verder van schilder-boer Felix De Boeck. De FeliX-site is een geïntegreerd erfgoedensemble waar kunst en natuur elkaar ontmoeten, met een modern museumgebouw, de authentieke hoeve van Felix en een prachtig natuurdomein.

KADOC-KU Leuven

KADOC richt zich als documentatie- en onderzoekscentrum op erfgoed ontstaan uit de interactie tussen religie, cultuur en samenleving. Het heeft een ruime immaterieel-erfgoedexpertise en biedt ondersteuning bij borging.

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

FARO

Voor alle vragen rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (en ander cultureel erfgoed), in het bijzonder internationale ontwikkelingen en UNESCO, kan u terecht bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Contacteer marc.jacobs@faro.be, met in cc het info-adres.