You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Netwerk in Vlaanderen

Werkplaats immaterieel erfgoed is het eerste aanspreekpunt voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen,
maar is natuurlijk niet de enige organisatie die met immaterieel erfgoed bezig is.

Een fijnmazig netwerk van (erfgoed)organisaties zet zich in voor immaterieel erfgoed.
Zo zijn er dienstverlenende organisaties die werken rond een bepaald thema,
erfgoedcellen die op een regio of stad focussen,
en zijn er musea, archieven en nog zoveel meer organisaties die voor je klaarstaan.

Ben je op zoek naar een bepaalde expertise, hulp of partner?
Neem een kijkje op deze pagina of laat het ons weten!
Wij helpen je graag verder.

Algemeen aanspreekpunt

Werkplaats immaterieel erfgoed

We zetten immaterieel erfgoed in de kijker, voorzien vragenuurtjes, werken aan kennisopbouw en -deling. Samen met de Vlaamse overheid, beheren we de website immaterieelerfgoed.be

Thematische dienstverlening

Verschillende expertisecentra in Vlaanderen en Brussel ontfermen zich elk over een ander domein
van immaterieel erfgoed, zoals landbouwtechnieken, feesten en stoeten of muziek.

We noemen hen ook wel erfgoeddienstverleners

Eten en drinken, natuur en landbouw

Het Centrum Agrarische Geschiedenis is het expertisecentrum voor agrarisch erfgoed en geeft advies rond het erfgoed van natuur, landbouw, dieren, eten of drinken.

Ambacht, vakmanschap en techniek

ETWIE, is een expertisecel die werkt rond het (im)materieel erfgoed van techniek, wetenschap en industrie.

Religieus en levensbeschouwelijk erfgoed

PARCUM is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur en geeft advies bij erfgoed van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Podiumkunsten & muziek

Vragen over muziek, theater of dans? CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed en ondersteunt iedereen die met cultureel erfgoed van muziek, theater en dans in aanraking komt.

Feesten, rituelen en sociale gebruiken

Histories werkt rond genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag en begeleidt (vrijwilligers)gemeenschappen op maat bij het ontwikkelen van erfgoedzorg voor sociale praktijken, rituelen en feesten.

 

 

 

Sport en spel

Sportimonium is het museum en documentatiecentrum dat zich bekommert om het (im)materieel erfgoed van sport en spel in België. Het besteedt bijzondere aandacht aan de traditionele spelcultuur wereldwijd.

Vakmanschap & Erfgoed

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed is het platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen.

Vlaamse Unesco Commissie

Verder biedt de Vlaamse Unesco Commissie in Vlaanderen informatie, advies en samenwerking rond UNESCO,
o.m. voor de UNESCO 2003 Conventie in Vlaanderen.

Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Unesco Commissie zet zich in om in Vlaanderen over UNESCO-zaken te informeren en te adviseren, en om nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en UNESCO te stimuleren, o.m. in de uitvoering en opvolging van de UNESCO 2003 Conventie in Vlaanderen. 

Lokale dienstverlening

Erfgoedcellen spannen zich op diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad.
Dus ook voor het immaterieel erfgoed.

Lokale erfgoedcellen

In Vlaanderen en Brussel zijn er 27 erfgoedcellen. Op de overzichtswebsite is per erfgoedcel te vinden in welke regio('s) ze actief zijn en wat ze concreet doen. Opgelet, niet in elke regio in Vlaanderen is een erfgoedcel terug te vinden. 

Andere organisaties met werking rond immaterieel erfgoed

Ook veel musea, archieven en andere organisaties werken rond immaterieel erfgoed.

Jenevermuseum

Het Jenevermuseum zet als kruispunt van kennis over en beleving van de productie en consumptie van Belgische jenever (im)materieel erfgoed in om met experten en gemeenschappen jeneverwijzer te worden.

NAVIGO-museum

Het NAVIGO-museum belicht het (im)materieel erfgoed van de Vlaamse zeevisserij. Ze hebben ervaring met UNESCO-dossiervorming, borgen in de praktijk, participatieve trajecten en het ontsluiten van ICE.

 

't Grom

't Grom is het groentemuseum, opgebouwd rond de thema's groenten, gezonde voeding en tuinbouwerfgoed. Ze gaan volop voor ervaring en ervaringsgericht leren. Immaterieel erfgoed is daarvoor het middel bij uitstek.

Archiefpunt

Archiefbank Vlaanderen is het centrale knooppunt dat private archieven publiek zichtbaar maakt en houdt. Archiefbank zet specifiek in op immaterieel erfgoed door de registratie van archiefbestanden van personen en organisaties die drager zijn van dit erfgoed.

Musea Maaseik

Musea Maaseik onderzoekt de overlevering van de levende cultus van HH. Harlindis en Relindis, ze ondersteunen het molenaarsambacht via drie museummolens.

Eperon d'Or

Eperon d’Or bewaart en brengt het verhaal van schoen- en borstelnijverheid. Het bewaren, onderzoeken en doorgeven van de vakkennis vormt de basis van het museum.

Gasthuismuseum Geel

Het Gasthuismuseum heeft als inspiratiebronnen het zorgverhaal van de Gasthuiszusters, de St.-Dimpnalegende en de Geelse gezinsverpleging.

Texture

Texture neemt de vlas- en linnennijverheid als leidraad om te werken rond ambachtelijke vaardigheden en technieken.

Het Stadsmus

Het Stadsmus wil samen met de Hasselaren ontdekken wat hen verbindt met het heden, verleden en de toekomst van de stad. Immaterieel erfgoed zit verweven in de hele museumwerking.

het MOT

Het MOT legt de focus op technieken die gebruik maken van water-, wind- en spierkracht. Het museum verzamelt kennis over en getuigen van deze oudere technieken en helpt ze door te geven en te borgen.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen is de grootste genealogische organisatie in België. Meer dan 400 vrijwilligers bieden vorming en advies aan op vlak van familiegeschiedenis en aanverwante specialismen.

Industriemuseum

In deze voormalige katoenfabriek illustreren grote en kleine verhalen de veelbewogen industriële geschiedenis. Vakmensen brengen de drukkerij- en textielafdeling tot leven, organiseren boeiende workshops en geven hun kennis door aan nieuwe generaties.

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot en toont hoe ze doorheen de 20ste en 21ste eeuw veranderen.

ICOM Belgium Flanders

ICOM Belgium Flanders verbindt musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel, en slaat actief bruggen met immaterieel erfgoed. Ze vertegenwoordigt Vlaamse musea bij ICOM en NEMO.

FeliX Art & Eco Museum

Het FeliX Art & Eco Museum geeft mee toekomst aan erfgoedobjecten, immaterieel erfgoed en natuurbeleving van de streek, geïnspireerd door het werk en leven van schilder-boer Felix De Boeck. 

KADOC-KU Leuven

KADOC richt zich als documentatie- en onderzoekscentrum op erfgoed ontstaan uit de interactie tussen religie, cultuur en samenleving. Het heeft een ruime immaterieel-erfgoedexpertise en biedt ondersteuning bij borging.

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Werk je in de cultureel-erfgoedsector, vond je nog geen antwoorden op je vragen,
en heb je verdere hulp nodig? Ga dan ook eens te rade bij het Steunpunt FARO:

FARO

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. Ze werken voor en met erfgoedwerkers, beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten.